Kennisbank Bodemenergie

Het doel van de kennisbank bodemenergie is het vastleggen en het beschikbaar maken van kennis, waarmee invulling kan worden gegeven aan de kwaliteit van bodemenergiesystemen. Deze kennisbank beschrijft basis informatie over de eigenschappen en ontwerp stappen van open en gesloten bodemenergiesystemen. Voor wie het naatje van de kous wil weten wordt er ook achtergrondinformatie beschikbaar gesteld, zoals technische bladen van bepaalde onderdelen en onderzoeksrapporten.

De kennisbank bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

1. Een algemeen informatief deel over de basiseigenschappen van bodemenergie. Dit deel volgt direct hieronder op deze pagina.

2. Een technisch en inhoudelijk deel met alle details over de open en gesloten bronsystemen en de klimaatinstallatie in het gebouw. Dit deel is bedoeld om gedetailleerd inzicht te geven in welke afwegingen worden gemaakt bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van bodemenergiesystemen.

3. Een juridisch deel waarin alle spelregels rondom bodemenergie worden uitgelegd.

 

Raadpleeg de kennisbank

Inleiding bodemenergie

Open Bodemenergiesystemen

Gesloten Bodemenergiesystemen

Bovengrondse systemen – Gebouwzijdige deel bodemenergiesystemen

Juridisch

Overig