WIKIBodemenergie

  1. Home
  2.  → WIKIBodemenergie

Inleiding

Deze wiki is een vervolg op het “Handboek Bodemenergie / NVOE-richtlijnen Ondergrondse Energieopslag”. In 2013 is vastgesteld dat het handboek aan een opfrisbeurt toe was.

Leden van BodemenergieNL kunnen hiermee hun kennis verdiepen. Tevens ontstaat er meer duidelijkheid in de markt met betrekking tot afwegingen en keuzes die ten grondslag liggen aan installaties met bodemenergie. Er is nu een opzet gemaakt in de vorm van een wiki omdat daarmee het handboek een interactief boek wordt waaraan – op termijn – alle leden van BodemenergieNL een bijdrage kunnen leveren. Het handboek wordt hiermee niet alleen interactief maar ook dynamisch: de inhoud kan eenvoudig worden gewijzigd of aangevuld.

De wiki is als volgt ingedeeld:

  1. Algemeen informatief deel (inleiding op bodemenergie).
  2. Deel met afwegingen en richtlijnen. Dit deel is bedoeld om de ‘markt te besturen’ en moet duidelijkheid geven voor vraag en aanbod met betrekking tot energieopslagsystemen: welke afwegingen worden gemaakt met betrekking tot ontwerp en realisatie van bodemenergie en welke keuzes worden hierbij uiteindelijk gemaakt. Meerdere keuzes kunnen in basis goed zijn. Als het maar duidelijk is welke afweging gemaakt is om tot deze keuze te komen.
  3. Juridisch deel (wet en regelgeving)