Nieuws

Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Van dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2023 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd plaats, in Expo Greater Amsterdam. Tijdens het congres op 15 maart spreekt Frank Agterberg over Energie uit de bodem: een duurzame oplossing voor grote en kleine projecten

Lees meer
Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

Toekomstbeeld aquathermie en bodemenergie

De Green Deal Aquathermie is in mei 2022 succesvol afgerond. De stuurgroep van het Netwerk Aquathermie heeft besloten dat het netwerkbureau tot eind 2023 wordt voortgezet. Voor vervolg wordt onderzocht op welke manier samenwerking en borging van het Netwerk...

Lees meer
Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Webinar Hernieuwbare Warmte: Aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte

Op woensdag 25 januari 2023 organiseert EZK een interessant webinar over hernieuwbare warmte: de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) zijn twee van de sprekers. Zij gaan specifiek in op de samenhang met bodemenergie, warmtepompen en geothermie. Deelname aan het webinar is gratis. Komt u ook?

Lees meer
Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen

De leden, het bestuur en de werkgroepen van Branchevereniging Bodemenergie maken het zich samen sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen. Samen met de werkgroep Markt & Promotie – en met onze leden natuurlijk – zorgen wij ervoor dat bodemenergie steeds meer gezien wordt als sleutel voor de energietransitie en het succes van andere technieken.

Lees meer
In 2023 ook ISDE voor warmtepompen boven 70 kW

In 2023 ook ISDE voor warmtepompen boven 70 kW

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor nóg meer toepassingen bereikbaar. De al langer door Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie bepleite verhoging van het vermogen van de warmtepomp is gehonoreerd.

Lees meer
5 goede redenen om de Wiki Bodemenergie te raadplegen

5 goede redenen om de Wiki Bodemenergie te raadplegen

De Wiki Bodemenergie is dé kennisbank waar u de antwoorden vindt op al uw vragen over bodemenergie. Onlangs is de Wiki Bodemenergie volledig geüpdatet! Dit gebeurde al op regelmatige basis, zonder dat u er iets van merkt, maar nu zijn er grotere aanpassingen gedaan...

Lees meer
Bodemenergie is het hart van elk duurzaam energiesysteem!

Bodemenergie is het hart van elk duurzaam energiesysteem!

Het Congres Bodemenergie van 1 december 2022 was een groot succes! Niet alleen vanwege de bezoekersaantallen, maar vooral door de waardevolle kennissessies van de diverse sprekers, die interessante discussies en veel onderlinge interactie opleverden. Hieronder geven...

Lees meer
In memoriam: Robert Gavriliuc

In memoriam: Robert Gavriliuc

Het droevige bericht bereikte ons, dat Robert Gavriliuc, board member van EGEC, op 1 december jl. is overleden. Hieronder treft u dit bericht aan, uit naam van Philippe Dumas, EGEC Secretary General. Wij wensen de familie en dierbaren van Robert heel veel sterkte toe.

Lees meer
Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Op vrijdag 25 november heeft het ministerie van I&W een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en sturing daarvan.

Lees meer
Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

In oktober was het 3-jaarlijkse European Geothermal Congress. Naast internationale onderzoekers waren ook bijdragen van verschillende leden van Branchevereniging Bodemenergie, waaronder projecten waar onze branchevereniging aan heeft bijgedragen. 

Lees meer
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. De belangrijkste reden hiervoor is het nog niet goed werken van het digitale stelsel dat onder andere de vergunningaanvragen moet faciliteren, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder zetten wij uiteen wat dit betekent voor onze branche:

Lees meer
Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

De Amsterdamse wijk Sloterdijk verandert snel van kantoorgebied naar stadswijk met onder meer duizenden nieuwe woningen. Een van de woningbouwprojecten is Mo*Town Track 8. Hiervoor wordt op dit moment de energiecentrale gebouwd. De 94 appartementen van dit project...

Lees meer
UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

Op donderdagmiddag 1 december 2022 organiseert Branchevereniging Bodemenergie het Congres Bodemenergie. Een inspirerend en interactief evenement voor iedereen die vanuit zijn vakgebied te maken heeft met de verduurzaming van de gebouwde omgeving met warmte en koude uit onze bodem. Het belooft een boeiende dag te worden, met een compact programma, een plenair en een parallel gedeelte én uiteraard volop ruimte om te netwerken. 

Lees meer
Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor om de doorlooptijden flink te verkorten van de belangrijkste technieken die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit is nodig, omdat met de huidige lange doorlooptijden van acht tot tien jaar, duurzame energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden.

Lees meer
Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Duurzame energie met bodemenergie en warmtepompen wordt in steeds meer gevallen via outsourcing uitbesteed aan marktpartijen, zogenaamde energy service companies (ESCo’s). Daarbij realiseert, investeert en exploiteert de ESCo de energievoorziening voor een...

Lees meer
Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Aan de bodem (grond en/of grondwater) gekoppelde warmtepompen verzorgen in toenemende mate de energiezuinige verwarming, tapwaterbereiding en ook de koeling van woonhuizen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Naast de ontwikkeling door overheden, energiebedrijven of ESCO’s van de breder gedragen veelal collectieve projecten op basis van grondwatersystemen (WKO), zijn er de laatste 20 jaar ook veel individuele of klein collectieve warmtepompsystemen met bodemlussen in gebruik genomen.

Lees meer
Cursussen bodemenergie voor overheden

Cursussen bodemenergie voor overheden

Als branchevereniging zien wij dat met de toename van aantal WKO’s en bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving ook de behoefte groeit aan meer kennis. Niet alleen binnen onze branche maar ook bij gemeenten en provincies, bestuurders en beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders en omgevingsdiensten. Daarom geven wij sinds jaar en dag diverse cursussen, gericht op deze doelgroepen en hun dagelijkse praktijk.

Lees meer
Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Meer dan vijfduizend bezoekers namen vandaag tijdens de tweede Open Energiedag een kijkje bij 62 duurzame energieprojecten. “Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening.” 

Lees meer