Nieuws

Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers namen op zaterdag 11 september tijdens de eerste Open Energiedag, waarvan Branchevereniging Bodemenergie één van de initiatiefnemers is, een kijkje bij ca. 50 duurzame energieprojecten. Supergoed dat zoveel mensen zijn komen kijken want betrokkenheid van heel Nederland is van levensbelang voor de energietransitie.

Lees meer
Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Met ingang van 2050 moeten alle ziekenhuizen volledig energieneutraal zijn. Binnen de transitie naar een energieneutraal ziekenhuis kan bodemenergie een belangrijke rol spelen, maar het gebruik van een WKO-systeem kan ook vragen met zich meebrengen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert een speciale bijeenkomst vindt plaats op 29 september bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.  

Lees meer
Leren van casussen uit de praktijk

Leren van casussen uit de praktijk

Het delen van kennis over het gebruik van bodemenergie en WKO-systemen is één van de belangrijkste speerpunten van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit doen wij onder andere door het organiseren van webinars en evenementen en het online delen van praktijkkennis. Op onze website treft u daarom een selectie aan van artikelen en interviews met verschillende eindgebruikers over het gebruik en de optimalisatie van WKO-systemen, uit de praktijk. Doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

Lees meer
Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Bij de toepassing van bodemenergiesystemen speelt de wet- en regelgeving een voorname rol. Deze wet- en regelgeving kan verdeeld worden in algemene en locatie-specifieke wetgeving voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Wij hebben de belangrijkste wetten en regels overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Lees meer
Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft een uniek muurschildje ontworpen. Door dit schildje op een prominente plaats aan de muur te bevestigen, kunnen WKO-eindgebruikers en -beheerders van deze systemen aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Alle WKO-gebruikers kunnen het muurschildje bestellen. Voorwaarde is uiteraard, dat het bodemenergiesysteem voldoet aan de vergunningseisen van de provincie.

Lees meer
Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Bent u binnen uw functie verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van een bodemenergiesysteem? Vraag dan een kosteloze Second Opinion aan. Met deze relatief nieuwe dienst kunt u een deskundige via het Gebruikersplatform met een objectieve blik naar het ontwerp van een nog te realiseren bodemenergiesysteem laten kijken.

Lees meer
Gasloze bijstook voor oudste WKO van Nederland

Gasloze bijstook voor oudste WKO van Nederland

Eén van de eerste WKO-installaties van Nederland gaat zijn tweede exploitatietermijn in. In 2002 kreeg het Paleiskwartier-Noord in Den Bosch een WKO-systeem, dat in 2017 werd overgenomen door de bewoners van de wijk. De nieuwe exploitant investeert nu in zeven nieuwe hoogtemperatuur-warmtepompen, die voor de bijstook zorgen tijdens zeer koude periodes.

Lees meer
Bezoek onze stand op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Bezoek onze stand op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Op 28, 29 en 30 september a.s. wordt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd georganiseerd. Met een breed seminaraanbod en ruim 250 standhouders komt alles op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie aan bod. Branchevereniging Bodemenergie zet bodemenergie uiteraard in de schijnwerpers en kijkt ernaar uit u te ontmoeten op onze stand (nr. S 1.1).

Lees meer
Heeft u uw doelgroep al uitgenodigd voor de Open Energie Dag?

Heeft u uw doelgroep al uitgenodigd voor de Open Energie Dag?

Op 11 september 2021 wordt de eerste Open Energie Dag georganiseerd. Heeft uw organisatie al een locatie aangemeld? Grotere energieprojecten, bodemenergieprojecten, zon- en windparken, aquathermie- en collectieve warmtesystemen kunnen zich nog aanmelden voor de Open Energie Dag. Doet u mee?

Lees meer
Warmtewet 2 vertraagd

Warmtewet 2 vertraagd

Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat een Kamerbrief gestuurd over de voortgang van Warmtewet 2. Ondanks de aanpassingen die in het conceptvoorstel zijn gedaan naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt dit in de huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden. Daarom wordt het wetsvoorstel niet naar de Raad van State gezonden voor advies. Dit betekent dat de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2022 niet zal worden gehaald en de marktordening voorlopig blijft zoals die nu is.

Lees meer
Behaal uw certificaat, volg één van onze Bodemenergie-opleidingen

Behaal uw certificaat, volg één van onze Bodemenergie-opleidingen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Binnenkort gaan er een aantal nieuwe cursussen van start. Kijk hier welke cursus u nodig heeft en verdiep uw kennis over bodemenergie!

Lees meer
Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

Het Kennisplatform Bodemenergie initieert diverse onderzoeksprojecten. Het doel hiervan is om kennis over bodemenergie in de praktijk te onderzoeken, deze kennis te borgen en verder te verspreiden. De onderzoeksprojecten worden georganiseerd met verschillende partners en/of kennisinstituten, waarmee gezamenlijk de doelstellingen, kaders en de beoogde resultaten worden vastgesteld.

Lees meer
NVDE: in 2022 twee miljard euro extra voor klimaat, vooral duurzame warmte

NVDE: in 2022 twee miljard euro extra voor klimaat, vooral duurzame warmte

De NVDE bepleit een forse uitbreiding van het budget voor de SDE++ in 2022. Er is op korte termijn extra actie nodig om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zeker voor duurzame warmte. Uit analyse van CE Delft blijkt dat de recent gepresenteerde Europese Green Deal zal leiden tot lagere SDE-uitgaven. De NVDE schat in dat er hierdoor zeker twee miljard extra ruimte is in 2022. Dit kan zo snel mogelijk worden ingezet als extra budget voor duurzame warmte.

Lees meer
Bodemenergie verwarmt én koelt De Hallen in Amsterdam

Bodemenergie verwarmt én koelt De Hallen in Amsterdam

Sinds 2014 zijn De Hallen een bruisend centrum voor mode, kunst, cultuur, horeca en ambacht. De hernieuwbare warmte én verkoeling van De Hallen komt uit de bodem. In de winter wordt de warmte uit de bodem gehaald om het gebouw te verwarmen. De bodem wordt daardoor kouder. Die koude wordt in de zomer weer gebruikt om te koelen. Nieuwsgierig hoe dat werkt?

Lees meer
Wij helpen u uw WKO-systeem beter te laten presteren

Wij helpen u uw WKO-systeem beter te laten presteren

Het Gebruikersplatform Bodemenergie ontwikkelde de WKO-scan om handvatten te bieden om uw systeem beter te laten presteren. De WKO-scan is niet alleen bedoeld voor bestaande systemen, maar ook voor nog te realiseren systemen. Het Gebruikersplatform zet graag haar jarenlange ervaring en expertise in, om haar leden hierbij te ondersteunen.  

Lees meer
Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Met ingang van 2050 moeten alle ziekenhuizen volledig energieneutraal zijn. Binnen de transitie naar een energieneutraal ziekenhuis kan bodemenergie een belangrijke rol spelen, maar het gebruik van een WKO-systeem kan ook vragen met zich meebrengen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert samen met de NVTG een workshop over de toepassing van WKO-systemen en de daaraan gekoppelde klimaatinstallaties binnen ziekenhuizen

Lees meer
Campagne draagvlak energietransitie van start + Open Energie Dag

Campagne draagvlak energietransitie van start + Open Energie Dag

De campagne ‘Daar krijg je energie van’ is van start! Het doel van de campagne is het versterken van kennis en (lokaal) enthousiasme voor de energietransitie en duurzame systemen. Met onderbouwde informatie en goede voorbeelden, laten we zien waar de duurzame energiesector aan werkt. Leden van Branchevereniging Bodemenergie kunnen zich nog opgeven voor de Open Energie Dag op 11 september!

Lees meer
Duurzame stroom uit wind op land dreigt stil te vallen

Duurzame stroom uit wind op land dreigt stil te vallen

De Raad van State heeft op woensdag 30 juni een uitspraak gedaan, waardoor de aanleg voor windparken op land voorlopig dreigt stil te vallen. Er moeten eerst nieuwe milieunormen worden vastgesteld door de overheid, voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw. Het gevolg hiervan is, dat de besluiten over nieuwe windparken op land bij de Raad van State blijven liggen, totdat de overheid de nieuwe normen gereed heeft.

Lees meer
Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift

Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift

Vorig jaar werden er in woningen bijna 60.000 lucht/water-warmtepompen en bodemwarmtepompen geïnstalleerd. Dat is 38% meer dan een jaar eerder. In zes jaar tijd is het aantal warmtepompen bijna vertienvoudigd. De groei zit zowel in de bodemgebonden warmtepompen als in de warmtepompen die lucht gebruiken als bron. Het aantal bodemwarmtepompen groeide van 11.232 stuks in 2019 naar 18.846 in 2020, een groei van 67%.

Lees meer
Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

Binnen het onderzoekscollectief WarmingUP is in kaart gebracht welke aquathermiesystemen er zijn, hoe ze worden in ingezet waar ze worden toegepast. Het overzicht van de verschillende aquathermieconfiguraties en de beslisbomen geven een goed beeld van aquathermie in de praktijk en de te nemen stappen om tot een ontwerp te komen. In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Lees meer