Nieuws

Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Voor het duurzaam verwarmen van gebouwen en woningen zijn er verschillende technieken op de markt. Maar wat is nu de beste keuze voor uw gebouw, woning of woonwijk en waar moeten deze systemen aan voldoen? Dit is afhankelijk van elke individuele situatie. Bekijk hier de infographic over ‘Diversiteit in Duurzaamheid’.

Lees meer
Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Om de energiemix snel te vergroenen, hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In een serie rondetafelsessies behandelt Circle veelbelovende technieken en wordt dieper ingegaan op het verdienmodel achter de techniek. Deze aflevering: aquathermie in combinatie met WKO.

Lees meer
Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

Op donderdagmiddag 2 december 2021 organiseert Branchevereniging Bodemenergie de online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte’.  We hebben een klinkend programma samengesteld voor dit bodemenergie-evenement, met veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Dit mag u niet missen!

Lees meer
Nationaal Symposium Bodemenergie verplaatst naar 19 mei 2022

Nationaal Symposium Bodemenergie verplaatst naar 19 mei 2022

Het Nationaal Symposium Bodemenergie, dat op 18 november 2021 zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 2022. De organisator, het Gebruikersplatform Bodemenergie, vindt het op dit moment niet de juiste timing om zoveel gasten op een event te ontvangen. Door de huidige...

Lees meer
Webinar ‘Grootschalige aquathermieprojecten’

Webinar ‘Grootschalige aquathermieprojecten’

Op 16 november van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het Netwerk Aquathermie in samenwerking met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie. In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie. Wat kom je dan tegen, waar moet je op letten? En waar hangt succes vanaf? Deltares en Techniplan presenteren de resultaten van onderzoeken die zij hebben uitgevoerd over dit onderwerp. En natuurlijk is er ruimte om vragen stellen.

Lees meer
Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

Na veel overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de werkgroep Juridisch weten te bewerkstelligen dat de Waterregeling in de huidige vorm en de Omgevingsregeling worden gewijzigd, zodat deze beter aansluiten op de praktijk. Binnenkort wordt de internetconsultatie gepubliceerd. We hopen op jullie massale steun!

Lees meer
Omgevingsverordening provincie Brabant

Omgevingsverordening provincie Brabant

De vaststelling van de Omgevingsverordening van de provincie Brabant in Gedeputeerde Staten is gepland voor half november 2021, vaststelling in Provinciale Staten voor begin 2022. De inhoudelijke input vanuit Branchevereniging Bodemenergie/GGBN i.s.m. o.a. Bouwend NL in de consultaties van de (concept) Omgevingsverordening in diverse stakeholderbijeenkomsten en samengevat in onze zienswijze van 19 mei 2021 heeft niet geleid tot de gewenste en ons inziens verantwoorde additionele ruimte voor bodemenergie.

Lees meer
Gecertificeerde professionals zijn hard nodig: volg een opleiding bodemenergie!

Gecertificeerde professionals zijn hard nodig: volg een opleiding bodemenergie!

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Lees meer
25 november Themamiddag Geothermie Nederland ‘Kansen voor warmteopslag’

25 november Themamiddag Geothermie Nederland ‘Kansen voor warmteopslag’

Op donderdag 25 november organiseert Geothermie Nederland een Themamiddag in het Innovatielab in Rijswijk. De techniek van warmteopslag is volop in ontwikkeling. Er zijn nog diverse technische, juridische en bedrijfseconomische uitdagingen om warmteopslag op grote schaal toe te passen. Wat is er nodig voor het verantwoord toepassen van warmteopslag? Deze themamiddag geeft inspiratie en inzicht en is gratis toegankelijk.

Lees meer
Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Op 29 september kwamen circa 50 mensen samen in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij luisterden daar naar vijf zeer interessante presentaties over de inzet van bodemenergie bij ziekenhuizen. Ervaren eindgebruikers vertelden daar over de ‘lessons learned’ en gaven inzicht in de wijze waarop zij de balans in de bronnen handhaven. In veel situaties is het bijzonder lastig om het warmteoverschot, waar veel ziekenhuizen mee te kampen hebben, efficiënt voor andere toepassingen in te zetten.

Lees meer
Meer voorlichting, kennis en financiële ondersteuning nodig voor bestaande bouw

Meer voorlichting, kennis en financiële ondersteuning nodig voor bestaande bouw

“Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift”, zo luidde een persbericht van Branchevereniging Bodemenergie eerder dit jaar. Hoe kijkt Frank Agterberg, voorzitter van Branchevereniging Bodemenergie, naar de ontwikkeling van de warmtepomp en welke uitdagingen beginnen zich af te tekenen? In een tweeluik met Warmte365 blikt hij vooruit.

Lees meer
Aanmelding gestart voor Nationaal Symposium Bodemenergie 2021

Aanmelding gestart voor Nationaal Symposium Bodemenergie 2021

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert op 18 november 2021 het Nationaal Symposium Bodemenergie. Dit kennisevent vindt plaats in het hoofdkantoor van a.s.r. Nederland in Utrecht en duurt van 12.30 uur tot 17.30 uur. Deelname aan dit populaire kennisevent voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen is gratis.

Lees meer
CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

Op 30 september 2021 heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2020. Dit jaarrapport verschijnt één keer per jaar in september. De algehele conclusie uit het  jaarrapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het...

Lees meer
Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers namen op zaterdag 11 september tijdens de eerste Open Energiedag, waarvan Branchevereniging Bodemenergie één van de initiatiefnemers is, een kijkje bij ca. 50 duurzame energieprojecten. Supergoed dat zoveel mensen zijn komen kijken want betrokkenheid van heel Nederland is van levensbelang voor de energietransitie.

Lees meer
Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Met ingang van 2050 moeten alle ziekenhuizen volledig energieneutraal zijn. Binnen de transitie naar een energieneutraal ziekenhuis kan bodemenergie een belangrijke rol spelen, maar het gebruik van een WKO-systeem kan ook vragen met zich meebrengen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert een speciale bijeenkomst vindt plaats op 29 september bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.  

Lees meer
Leren van casussen uit de praktijk

Leren van casussen uit de praktijk

Het delen van kennis over het gebruik van bodemenergie en WKO-systemen is één van de belangrijkste speerpunten van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit doen wij onder andere door het organiseren van webinars en evenementen en het online delen van praktijkkennis. Op onze website treft u daarom een selectie aan van artikelen en interviews met verschillende eindgebruikers over het gebruik en de optimalisatie van WKO-systemen, uit de praktijk. Doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

Lees meer
Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Bij de toepassing van bodemenergiesystemen speelt de wet- en regelgeving een voorname rol. Deze wet- en regelgeving kan verdeeld worden in algemene en locatie-specifieke wetgeving voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Wij hebben de belangrijkste wetten en regels overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Lees meer
Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft een uniek muurschildje ontworpen. Door dit schildje op een prominente plaats aan de muur te bevestigen, kunnen WKO-eindgebruikers en -beheerders van deze systemen aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Alle WKO-gebruikers kunnen het muurschildje bestellen. Voorwaarde is uiteraard, dat het bodemenergiesysteem voldoet aan de vergunningseisen van de provincie.

Lees meer
Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Bent u binnen uw functie verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van een bodemenergiesysteem? Vraag dan een kosteloze Second Opinion aan. Met deze relatief nieuwe dienst kunt u een deskundige via het Gebruikersplatform met een objectieve blik naar het ontwerp van een nog te realiseren bodemenergiesysteem laten kijken.

Lees meer