Nieuws

Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Urgent: Warmtepompen met energielabel A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-regeling

Het Ministerie van EZK heeft onlangs besloten om warmtepompen met energielabels A+ en slechter per 1 januari 2024 uit de ISDE-subsidieregeling te halen. EZK was hiertoe verplicht vanwege wijziging van de EU regulering 2017/1369. De RVO heeft onlangs een rechtstreeks bericht gestuurd aan de hen bekende leveranciers, inclusief een attendering op de desbetreffende warmtepompen. In de formele aankondiging (lees verder) staat de scope precies omschreven.

Lees meer
Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Als het gaat om de warmtetransitie is het inmiddels duidelijk dat steeds meer gemeenten worstelen met de oplossingen die zij kunnen of moeten inzetten. Velen moeten op korte termijn beslissingen nemen, terwijl niet alle randvoorwaarden en consequenties van keuzes duidelijk zijn. Het Gebruikersplatform Bodemenergie verzamelde inmiddels zoveel ervaringen dat ze gemeenten en provincies graag adviseert.

Lees meer
Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Op woensdag 15 november 2023 is het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 gelanceerd tijdens het ‘Congres Doorbraak van de Warmtepomp’. Uit eerder gepubliceerde kwartaalcijfers en prognoses van Vereniging Warmtepompen bleek al dat de warmtepomp nu ook in de bestaande woningbouw definitief is doorgebroken. Dat zien we ook terug in het trendrapport van DNE Research, waarin de stand van de markt en mogelijke toekomstscenario’s voor verschillende marktsegmenten worden onderzocht en geanalyseerd.

Lees meer
Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 2 (gesloten systemen) vastgesteld

Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 2 (gesloten systemen) vastgesteld

Het doel van de handreikingen BUM (Besluitvorming UitvoeringsMethode) en HUM (Handhaving UitvoeringsMethode) is het harmoniseren van de taakuitvoering door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij bodemenergiesystemen. In de BUM en de HUM wordt overzicht geboden (kennisdocument) en advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte van betrokken overheidsinstanties.

Lees meer
De drie K’s van bodemenergie: Kosten, Koeling en Keuzevrijheid

De drie K’s van bodemenergie: Kosten, Koeling en Keuzevrijheid

“Op bodemenergie kun je bouwen.” Zo positioneert Branchevereniging Bodemenergie duurzame warmte en koeling uit eigen bodem, als fundament voor de energietransitie. We gaan in gesprek met de nieuwe en de vorige voorzitter van de werkgroep Markt en Promotie over de marketing- en communicatieaanpak van de branchevereniging.

Lees meer
Klimaat- en Energiekieskompas

Klimaat- en Energiekieskompas

Sinds deze week  staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Lees meer
Warmtepomp én warmtenet: samen prima oplossing voor verduurzaming

Warmtepomp én warmtenet: samen prima oplossing voor verduurzaming

Zes nieuwe woonblokken in Krimpen aan den IJssel worden aardgasvrij door een eigen warmtenet, gecombineerd met warmtepompen en energie uit bodem- en oppervlaktewater. Het gebied in Centrum-Zuid wordt trapsgewijs ontwikkeld, maar al vanaf de realisatie van het eerste pand is het warmte- en koudenet met bodemenergie al actief voor aardgasvrije, all-electric klimatisering van de gebouwen. 

Lees meer
Ruim 60% groei verkoop warmtepompen in woningbouw in derde kwartaal 2023

Ruim 60% groei verkoop warmtepompen in woningbouw in derde kwartaal 2023

Stabilisering van de groei in de woningbouw is in zicht, zo meldt Vereniging Warmtepompen. De prognose van in totaal 170 duizend warmtepompen in de woningbouw voor heel 2023 wordt gehandhaafd, waarvan 120 duizend in de bestaande bouw en 50 duizend in de nieuwbouw. Binnen het all-electric segment is de groei van lucht-water warmtepompen nog altijd groter dan die van bodemenergie- en PVT-gekoppelde water-water systemen. Branchevereniging Bodemenergie en Holland Solar werken samen om deze warmtebronnen verder te analyseren.

Lees meer
MTO opslag: Doorbraak in duurzaamheid en oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet

MTO opslag: Doorbraak in duurzaamheid en oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Een uiterst complete en duurzame techniek, die al meer dan 25 jaar bestaat, is bodemenergie. De meest bekende vorm van bodemenergie is het warmte- en koude opslagsysteem (WKO). Zomerwarmte en winterkoude wordt een seizoen lang opgeslagen, zodat de energie op het gewenste moment kan worden benut. Slim toch? Of kan het nog slimmer?

Lees meer
Bodem krijgt hoofdrol bij het aanzwengelen van de energietransitie

Bodem krijgt hoofdrol bij het aanzwengelen van de energietransitie

Energie uit onze eigen bodem is een onmisbare schakel voor de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland. Ons land is zelfs ‘wereldkampioen WKO’, aldus onderstaand artikel. Bodemenergie kan dan ook op veel manieren worden ingezet en in verschillende systemen. Bijvoorbeeld als duurzame warmtebron voor individuele gebouwen in combinatie met warmtepompen, voor collectieve systemen (warmtenetten) én als opslagmogelijkheid van energie bij bijvoorbeeld geothermieprojecten.

Lees meer
Complexe keuze: Welke duurzaam energiesysteem is het meest geschikt?

Complexe keuze: Welke duurzaam energiesysteem is het meest geschikt?

Veel gemeenten en provincies in Nederland zijn van plan om over te stappen van fossiele energie naar duurzame alternatieven. In dit artikel gaan wij in op bodemenergie, al dan niet in combinatie met warmtenetten, als mogelijkheden op kleine en grote schaal en geven wij een aantal handvatten.

Lees meer
Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024  treedt (naar alle waarschijnlijkheid) de Omgevingswet in werking. Tegelijk met de inwerkingtreding wijzigt ook de manier waarop meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunning voor (onder meer) bodemenergiesystemen ingediend moeten worden. Het huidige online omgevingsloket (OLO) wordt op 1 januari vervangen door een nieuw omgevingsloket.

Lees meer
Prinsjesdag 2023: klimaatdoel 2030 binnen bereik

Prinsjesdag 2023: klimaatdoel 2030 binnen bereik

Op Prinsjesdag, 19 september 2023, presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024. Eerder werd bekend dat alle dossiers binnen het energie- en klimaatbeleid niet controversieel zijn verklaard; op dat vlak liet de begroting echter ook geen grote veranderingen zien. Armoedebestrijding, waarvoor twee miljard extra is begroot, en het afbouwen van fossiele subsidies waren de meest opvallende ambities in de begroting. Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij:

Lees meer
Kamercommissie wil energiebeleid niet controversieel verklaren

Kamercommissie wil energiebeleid niet controversieel verklaren

Goed nieuws! De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat wil geen enkel wetsvoorstel op het gebied van klimaat en energie controversieel verklaren. Beleid voor klimaat en de energietransitie moeten gewoon doorgaan onder het demissionaire kabinet. Dat heeft de...

Lees meer
Klimaatbeheersing dankzij drinkwater: Hoe kan ik dat toepassen in gebouwen of woonwijken in mijn gemeente?

Klimaatbeheersing dankzij drinkwater: Hoe kan ik dat toepassen in gebouwen of woonwijken in mijn gemeente?

Drinkwaterleidingen lopen door heel Nederland. De temperatuur van het drinkwater, dat door deze leidingen stroomt, kun je benutten voor het verwarmen en koelen van woningen en gebouwen. Dat gebeurt al in diverse regio’s, maar heeft nog veel meer potentie voor de energietransitie. Hoe zit dat dan? Branchevereniging Bodemenergie sprak hierover met Ewout Hekhuizen van Dunea Warmte en Koude.

Lees meer
Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

De energietransitie is een marathon, geen intervaltraining. Begin september beslissen Tweede Kamerleden welke wetsvoorstellen zij blijven behandelen, ondanks de val van het kabinet. Het is belangrijk dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid. Doe daarom mee aan de oproep en plaats op 4 september om 12.00 uur een bericht op social media.

Lees meer