Opslag van energie cruciaal voor onze energietransitie

jun 27, 2024

In de energietransitie waarin we ons bevinden, komen er veel uitdagingen op beleidsmakers en overheden af. Een van die uitdagingen is de opslag van energie. We kunnen onze energievoorziening grotendeels elektrificeren, maar daarmee ontstaat direct de vraag hoe we onze gebouwen van duurzame elektriciteit voorzien nu kabels overbelast raken, zon en wind er niet altijd zijn, en batterij-opslag erg duur is en zeker geen langdurige overbrugging biedt. Het antwoord op veel van deze vragen is bodemenergie.

“Preken voor eigen parochie, zo zullen veel mensen dat zien, wanneer ik als voorzitter een heel sterk pleidooi houd voor veel meer WKO’s. Maar ik ben gelukkig niet de enige die op deze manier preekt. Er is eigenlijk niet één energiespecialist te vinden die geen warme voorstander is van bodemenergie”,  aldus Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. “De voordelen zijn namelijk zeer groot en overduidelijk: je kunt energie gedurende seizoenen lang opslaan, het zorgt voor verwarming én koeling, het neemt weinig bovengrondse ruimte in beslag, het maakt geen geluid en levert geen visuele hinder op.”

Focus op kennisoverdracht

Het Gebruikersplatform Bodemenergie draagt deze boodschap al vele jaren uit. Dit doen we vooral door regelmatig bijeenkomsten voor kennisoverdracht te organiseren. De verspreiding van kennis over bodemenergie, en vooral hoe we WKO-systemen kunnen optimaliseren, is één van de speerpunten. Onze workshops en webinars blijken een zeer effectieve methode om kennis te delen en mensen de gelegenheid te geven om met specialisten van gedachten te wisselen of vragen te stellen

Speciaal voor beleidsmakers en gemeenteambtenaren

Steeds weer gaan we uitgebreid in op de rol van bodemenergie in de plannen van gemeenten. Daarbij komen zaken aan de orde als regievoering gemeenten, de wijkgerichte aanpak en de uitwerking van de routekaart naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Houd daarom onze agenda in de gaten en schrijf u in elk geval in voor onze nieuwsbrief.

Groot tekort aan mensen

Bodemenergie als technologie is er helemaal klaar voor, maar tegelijkertijd is het een feit dat we in Nederland een ernstig tekort aan personeel voor de energietransitie hebben. Het feit dat we onvoldoende vakmensen hebben, kan een serieuze belemmering worden voor de voortgang van de energietransitie. Het Gebruikersplatform Bodemenergie werkt daarom hard aan en heeft ook al veel contacten met opleidingsinstituten, zoals Technische Universiteiten, Hogescholen en MBO’s. Tegelijk zoeken we bedrijven, organisaties en gemeenten die interesse hebben om nieuwe vakmensen een kans op ervaring te geven. Heeft u interesse in of ziet u kans om studenten een stageplek te bieden? Of heeft u onderwerpen die studenten verder kunnen uitzoeken in het kader van hun scriptie of afstudeeropdracht (mogelijk met een daaropvolgend dienstverband met die student)? Laat het ons weten, want wij kunnen daarin bemiddelen. Ook kunnen wij – mensen uit ons netwerk – gastcolleges verzorgen over bodemenergie voor de verschillende opleidingsinstituten.

Webinars en workshops

Elk jaar organiseren we diverse fysieke bijeenkomsten. Denk dan aan boeiende workshops, zoals op de TU Eindhoven over energieopslag – in allerlei vormen. Ook organiseren we webinars, bijvoorbeeld in de vorm ons digitaal spreekuur dat we samen doen en deden met onder meer de provincies Overijssel en Noord-Brabant. Maar we organiseren ook themabijeenkomsten samen met bedrijven, zoals het  tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Daar gebruikt men bodemenergie en restwarmte om een gasloze glastuinbouw te realiseren. Tijdens deze workshop komen ook de resultaten van het proefproject met hoge temperatuur energieopslag aan de orde. Ook werken we aan workshops over praktijkprojecten met bodemenergie en aquathermie, zoals bij Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Succesvolle dienstverlening

Naast de bovengenoemde functies van ons platform bieden we onze leden ook enkele interessante diensten aan. Naast de reeds zeer succesvolle WKO-scan, die al bij tientallen systemen is uitgevoerd, introduceerden we ook de Second Opinion. Speciaal voor eindgebruikers die in de ontwerpfase van een WKO-systeem zitten, hebben wij een dienst ontwikkeld om een onafhankelijke derde te laten meekijken naar dit ontwerp. Uit ervaring weten wij dat daarmee in veel gevallen bepaalde valkuilen of onvolkomenheden in de uitvoering kunnen worden vermeden. Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw of aanvullend WKO-systeem, informeer dan eens naar de Second Opinion. En als uw WKO-systeem naar uw idee nog niet optimaal functioneert, laat dan eens een vrijblijvende WKO-scan uitvoeren. Stuur ons een e-mail als u interesse hebt in een van deze diensten. Voor leden van het platform kunnen we deze dienst tegen zeer gunstige voorwaarden leveren.

Meer informatie

Wilt u nog meer weten wat wij doen, wilt u andere bijeenkomsten bijwonen, of zoekt u nader contact, ga dan naar onze site: www.gebruikersplatformbodemenergie.nl. Bent u nog geen lid en wilt u dat worden? Meld u dan bij ons aan en we houden u blijvend op de hoogte. Stuur een e-mail naar info@gebruikersplatformbodemenergie.nl en wij zorgen ervoor dat u voortaan deel uitmaakt van ons netwerk.