Nieuws

Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

In februari neemt Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over de Omgevingsverordening met daarin voorgestelde beperkingen aan bodemenergie. Aanstaande dinsdag 20 januari spreekt Branchevereniging Bodemenergie met Gedeputeerde Staten in een ultieme poging om ‘meer tijd te krijgen’ om ruimte te vinden voor bodemenergie in Brabant. Kijk hier voor een samenvatting van de actuele stand van zaken.

Lees meer
Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Voor het eerst heeft Nederland een minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66). Een nieuwe post die hard nodig is, gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Bodemenergie is belangrijk voor deze klimaatdoelstellingen. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling.

Lees meer
Concept Uitvoeringsplan versterking bodemstelsel (Kwalibo) opgeleverd

Concept Uitvoeringsplan versterking bodemstelsel (Kwalibo) opgeleverd

Een programmateam heeft recentelijk een concept uitvoeringsplan opgeleverd waaraan Branchevereniging Bodemenergie heeft bijgedragen door deelname aan een klankbordgroep. Hierin hebben wij als branchevereniging onze intenties verwoord en directe feedback gegeven op het concept uitvoeringsplan, op de beleving van interacties binnen de branche en van de branche met de diverse overheden.

Lees meer
Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie stelt zich tot doel om de belangen van eindgebruikers van WKO-installaties te behartigen. Dit doet het platform op meerdere manieren. Een belangrijk onderdeel daarin is kennisoverdracht. Om te zorgen dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij de interesses en belangen van de doelgroep, is er een bestuur annex Programmaraad actief.

Lees meer
Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

Vandaag, vrijdag 3 december 2021, besloot de Brabantse provinciale staten (PS) in het achtste en laatste debat over het regionaal water- en bodemprogramma 2022-2027. Het voorliggende voorstel werd met 46 tegen 4 aangenomen. Daarmee ook de daarin voorziene beperkingen aan de aanleg van bodemenergiesystemen.

Lees meer
Brabant, saboteer je duurzame ambities niet!

Brabant, saboteer je duurzame ambities niet!

Door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders van de provincie Noord-Brabant het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen. Hoe zit het dan met die ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid? Frank...

Lees meer
Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Voor het duurzaam verwarmen van gebouwen en woningen zijn er verschillende technieken op de markt. Maar wat is nu de beste keuze voor uw gebouw, woning of woonwijk en waar moeten deze systemen aan voldoen? Dit is afhankelijk van elke individuele situatie. Bekijk hier de infographic over ‘Diversiteit in Duurzaamheid’.

Lees meer
Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Om de energiemix snel te vergroenen, hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In een serie rondetafelsessies behandelt Circle veelbelovende technieken en wordt dieper ingegaan op het verdienmodel achter de techniek. Deze aflevering: aquathermie in combinatie met WKO.

Lees meer
Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

Online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte!’

Op donderdagmiddag 2 december 2021 organiseert Branchevereniging Bodemenergie de online Themamiddag ‘Energietransitie: denken in de breedte én diepte’.  We hebben een klinkend programma samengesteld voor dit bodemenergie-evenement, met veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Dit mag u niet missen!

Lees meer
Nationaal Symposium Bodemenergie verplaatst naar 19 mei 2022

Nationaal Symposium Bodemenergie verplaatst naar 19 mei 2022

Het Nationaal Symposium Bodemenergie, dat op 18 november 2021 zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 2022. De organisator, het Gebruikersplatform Bodemenergie, vindt het op dit moment niet de juiste timing om zoveel gasten op een event te ontvangen. Door de huidige...

Lees meer
Webinar ‘Grootschalige aquathermieprojecten’

Webinar ‘Grootschalige aquathermieprojecten’

Op 16 november van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het Netwerk Aquathermie in samenwerking met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie. In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie. Wat kom je dan tegen, waar moet je op letten? En waar hangt succes vanaf? Deltares en Techniplan presenteren de resultaten van onderzoeken die zij hebben uitgevoerd over dit onderwerp. En natuurlijk is er ruimte om vragen stellen.

Lees meer
Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

Steun de wetswijziging inzake de SPF verklaring!

Na veel overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de werkgroep Juridisch weten te bewerkstelligen dat de Waterregeling in de huidige vorm en de Omgevingsregeling worden gewijzigd, zodat deze beter aansluiten op de praktijk. Binnenkort wordt de internetconsultatie gepubliceerd. We hopen op jullie massale steun!

Lees meer
Omgevingsverordening provincie Brabant

Omgevingsverordening provincie Brabant

De vaststelling van de Omgevingsverordening van de provincie Brabant in Gedeputeerde Staten is gepland voor half november 2021, vaststelling in Provinciale Staten voor begin 2022. De inhoudelijke input vanuit Branchevereniging Bodemenergie/GGBN i.s.m. o.a. Bouwend NL in de consultaties van de (concept) Omgevingsverordening in diverse stakeholderbijeenkomsten en samengevat in onze zienswijze van 19 mei 2021 heeft niet geleid tot de gewenste en ons inziens verantwoorde additionele ruimte voor bodemenergie.

Lees meer
Gecertificeerde professionals zijn hard nodig: volg een opleiding bodemenergie!

Gecertificeerde professionals zijn hard nodig: volg een opleiding bodemenergie!

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Lees meer
25 november Themamiddag Geothermie Nederland ‘Kansen voor warmteopslag’

25 november Themamiddag Geothermie Nederland ‘Kansen voor warmteopslag’

Op donderdag 25 november organiseert Geothermie Nederland een Themamiddag in het Innovatielab in Rijswijk. De techniek van warmteopslag is volop in ontwikkeling. Er zijn nog diverse technische, juridische en bedrijfseconomische uitdagingen om warmteopslag op grote schaal toe te passen. Wat is er nodig voor het verantwoord toepassen van warmteopslag? Deze themamiddag geeft inspiratie en inzicht en is gratis toegankelijk.

Lees meer