O-BES reist van Nederland naar Japan. Beide landen sluiten samenwerkingsovereenkomst over kennisdeling

apr 17, 2024

In veel Europese landen wordt bodemenergie in verschillende vormen al decennialang toegepast, zo ook in Nederland. Waar Gesloten bodemenergiesystemen (G-BES) gemeengoed is, beschikt Nederland over een unieke schat aan ervaring en expertise in Open bodemenergie (O-BES). Met meer dan 3.000 Open bodemenergiesystemen (O-BES) die al zijn gerealiseerd is Nederland de absolute koploper. In Japan wordt deze kennis van Nederlandse bodem nu breed ingezet voor grootschalige O-BES-pilots.

Onlangs is hiervoor het eerste ‘Memorandum of Understanding’ (MOU) afgesloten tussen Nederland, de Gemeente Osaka en de Osaka Metropolitan University in Japan, voor de maatschappelijke implementatie van O-BES, internationaal benoemd als Aquifer Thermal Energy Storage (ATES). In Nederland draagt dit duurzame, circulaire energiesysteem al lange tijd bij aan een aanzienlijke reductie van het primaire energiegebruik en daarmee sterke vermindering van CO2-uitstoot. Na eerder al belangstelling te hebben gekregen uit Noord-Oost Verenigde Staten is men momenteel in Japan gecharmeerd van de efficiency van ‘onze’ techniek die met duurzame elektriciteit 100% klimaatneutraal is.

Expo 2025

Na een demonstratieproject in de stad Osaka, worden er nu ATES-systemen gebouwd bij het 2e Project “Grand Green Osaka,” wat de eerste grootschalige commerciële toepassing van ATES in Japan zal zijn. ATES zal ook worden geïmplementeerd op de locatie van Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, waar de Nederlandse Ambassade uit Tokio zal exposeren met een eigen paviljoen.

De samenwerkingsovereenkomst met Japan heeft de intentie om een sterkere relatie op te bouwen met de stad Osaka en de Osaka Metropolitan University, en bij te dragen aan de realisatie van een circulaire samenleving door de opgebouwde kennis over ATES breed te delen. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot business voor leden van Branchevereniging bodemenergie.

Download hier het Memorandum of Understanding