Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

apr 12, 2024

Op 11 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats in Baarn. Voorafgaande aan de ledenvergadering kwam een grote groep afgevaardigden van bronboorbedrijven naar Baarn om elkaar te ontmoeten en met elkaar over kansen en uitdagingen in de branche te praten. Mooi om te zien dat iedereen elkaar goed weet te vinden voor het uitwisselen van zeer relevante informatie! Tijdens de netwerklunch en – borrel werd er nog veel nagepraat.

Algemene ledenvergadering

Tijdens het officiële gedeelte van de ALV werd afscheid genomen van Adriaan Penning, die jarenlang de rol van penningmeester van de vereniging heeft vervuld.

Het bestuur zette Adriaan in de bloemen en bedankte hem voor zijn tomeloze inzet en toewijding. Als vervanging van Adriaan heeft de ALV Willem Bastein benoemd als nieuw bestuurslid en Bas van Aggelen als bestuursadviseur.

Bekijk hier de nieuwe bestuurssamenstelling.

Update vanuit het bestuur en de werkgroepen

Voorzitter Frank Agterberg nam de leden mee in de strategische lijnen die de vereniging ca. 9 jaar geleden heeft ingezet en hoe deze op steeds meer vlakken hun vruchten beginnen af te werpen. Ook gaf hij een update over de lopende zaken vanuit het bestuur op het gebied van samenwerking en belangenbehartiging. De inhoudelijke informatie kunnen onze leden hierover teruglezen in het verslag van de ALV, die hen persoonlijk zal worden gemaild vanuit het secretariaat. Binnen de branchevereniging zijn er ook diverse werkgroepen actief, die ieder vanuit hun eigen vakgebied werken aan gezamenlijke thema’s. Elke werkgroep gaf op de ALV een update over de zaken waar zij mee bezig zijn op het moment, op het gebied van Markt & Promotie, Kennisontwikkeling, Cursussen en Juridisch.

We kijken terug op een geslaagde ALV! Binnenkort ontvangen onze leden het uitgebreide verslag en de presentatie van de vergadering.

De volgende ALV vindt plaats op 28 november 2024. Dus schrijf deze datum alvast in uw agenda!

Lidmaatschap

Bent u nog geen lid en heeft u interesse in een lidmaatschap? Bekijk dan hier welke voordelen een lidmaatschap u biedt en meld u ook aan. U bevindt zich als lid in goed gezelschap van gerenommeerde collega- bedrijven. Bekijk hiervoor de ledenlijst op onze website.