Veel vragen op spreekuur over invoering van Omgevingswet

nov 21, 2023

Op meerdere momenten in het jaar organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een online spreekuur, meestal in samenwerking met een provincie of andere overheidsinstelling. Op 7 november vond er een spreekuur plaats, mede georganiseerd door de provincie Overijssel. Daarin vertelde Kees Berghuis van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) over wijzigingen in de regelgeving.

Bodemenergie valt namelijk vanaf 1 januari onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Door deze aanpassing is er straks nog maar één regeling voor zowel gesloten als open bodemenergiesystemen (GBES en OBES). De uitvoering van de regeling zal daarmee een basistaak worden van de Omgevingsdiensten. Gemeenten zullen wel beleidsmatig betrokken zijn, maar voor de uitvoering moeten zij een omgevingsdienst inschakelen. Dit is heel duidelijk een taakuitbreiding voor deze diensten. Tegelijk zorgt het Bal wel voor meer afwegingsruimte in de omgevingsplannen en bij de vergunningverlening.

Naast de vragen en informatie over de regelgeving waren er ook twee specialisten aanwezig die op meer technische vragen antwoorden konden geven. Dagvoorzitter Wouter Wienk van RvO introduceerde daarvoor Henk Witte, directeur van GroenHolland, een leverancier van onder meer gesloten bodemenergiesystemen, en Ivo Everts van AtesControl, consultant en adviseur op het gebied van WKO- en warmtepompsystemen. Deze specialisten beantwoordden verschillende vragen, bijvoorbeeld over de voorwaarden op basis waarvan je de keuze moet baseren voor open of gesloten bodemenergiesystemen.

Wil je weten wat er besproken is, download en lees dan het uitgebreide verslag. Of bekijk de handouts van de presentaties. Ook kunt u de video van het webinar integraal terugkijken.