Raadpleeg de Kennisbank

Bodemopbouw

Achtergrond en aanleiding

Naast de booromstandigheden en bodemparameters is het ook van belang van te voren vast te stellen of er scheidende lagen aanwezig zijn die afgedicht dienen te worden en op welke diepte deze zich bevinden. Ook moet worden vastgesteld of de lagen met de gekozen boortechniek goed kunnen worden gedetecteerd.

Keuzemogelijkheden

De eenvoudigste methode is een schematisatie op te vragen. Dit geeft een goed beeld van de te verwachten bodemopbouw maar het beeld is zeer globaal. Door boorgegevens uit het archief van TNO op te vragen wordt meer gedetailleerde informatie verkregen. Ook wordt duidelijk wat de kwaliteit van de gegevens is (aantal en kwaliteit beschikbare boringen, afstand tot de locatie). De voor een project meest relevante informatie kan worden verkregen uit een proefboring, daarbij moet wel voldoende aandacht worden besteed aan de monstername.

De bodemopbouw kan op de volgende manieren worden vastgesteld:

A B C
Bodemopbouw schematisatie REGIS Boorgegevens DINOLoket Proefboring locatie

Tabel 1: Mogelijke methoden bepalen bodemopbouw.

Dinoloket

Voorbeeld bodemopbouw uit REGIS:

Regis.png

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave