Raadpleeg de Kennisbank

Warmtecapaciteit

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Naast de warmtegeleidingscoëfficiënt is de warmtecapaciteit (of soortelijke warmte) een thermische eigenschap van de bodem. De warmtecapaciteit zegt iets over de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaalde massa materiaal 1 graad in temperatuur te doen stijgen / dalen. Het symbool is C en de eenheid J/kg/K (Joules per kg per graad).

Keuzemogelijkheden

De volumetrische warmtecapaciteit kan eenvoudig berekend worden met:

Ch = (2,7Φh + 1,9Φm + 4,2Φ)

Waar:
Ch : Warmtecapaciteit grond horizont (MJ/m3/K1).

Φh : Volumefractie organische stof.

Φm : Volumefractie minerale delen.

Φ : Volumefractie vocht.


Voorbeeld

Op basis van beschikbare boorgegevens kan de warmtegeleidingscoëfficient worden bepaald door het berekenen van een met de diepte gewogen gemiddelde:

Gewogen gemiddelde hcap.png

Hier is Ch de warmtecapaciteit van horizont h en Dh de dikte.

Waarbij de kengetallen bijvoorbeeld uit onderstaande tabel kunnen worden overgenomen:

Thermische bodemeigenschappen.png

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave