Kennisbijeenkomst Bodemenergie 20 november 2023

Bodemenergie heeft de potentie om ruim een kwart van de gebouwde omgeving te verduurzamen met een uitstekende maatschappelijke business case. Om verschillende redenen blijft de praktijk nog achter bij deze potentie. Eén van die redenen is  een gefragmenteerde kennisinfrastructuur en daarmee een ontbrekende gemeenschappelijke kennisbasis voor publieke en private spelers. Maar dat gaat nu veranderen!
 
Na de uitgebreide en zorgvuldige gezamenlijke publiek-private verkenning en kwartiermakers-fase in de afgelopen periode organiseren Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst in Utrecht om het onafhankelijke KENNISCENTRUM BODEMENERGIE af te trappen en vorm te geven.

Op maandagmiddag 20 november

  • Blikken we met de trekkers en de kwartiermaker vooruit, op de toekomst van de kennisontwikkeling en kennisdeling voor bodemenergie;
  • Presenteren onderzoekers van CE-Delft de uitkomsten van de maatschappelijke kosten-en-batenanalyse bodemenergie en stellen we gezamenlijk de waarde daarvan vast voor de rol van bodemenergie in de energietransitie;
  • Staan we gezamenlijk stil bij de vraag welke kennis nodig is om de potentie van bodemenergiesystemen te verzilveren;
  • Actualiseren en prioriteren we onze (gezamenlijke) KENNISAGENDA: Belangrijk is dat actuele en gevalideerde kennis voor iedereen, dus voor verschillende doelgroepen, ontsloten en bruikbaar is. Daarnaast brengt de opschaling van bodemenergie nieuwe kennisvragen met zich mee. Welke kennisvragen zijn nu actueel? En hoe prioriteren we deze kennisvragen?

Programma

12:30    Ontvangst
13:00    Welkom door en presentatie van dagvoorzitter en kwartiermaker Ruud Schuurs – De Toekomst van de bodemenergie kennisinfrastructuur.
13:30    Maatschappelijke kosten en baten van Bodemenergie, door: Fenneke van de Pol, CE Delft
13:45    Discussie over de waarde van de MKBA, mate van onderbouwing van de bodemenergie-agenda
14:15    Pauze
14:45    De Bodemenergie Kennisagenda
16:15    Wrap up en vervolgafspraken/acties
16:30    Einde programma & netwerkborrel

Aanmelden

De deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Datum, tijd en locatie

Datum:              20 november 2023
Tijdstip:             12.30 – 17.30 uur
Locatie:             Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

We kijken er naar uit u live te ontmoeten op 20 november!

Ruud Schuurs, Ron NAP, Annelies de Graaf, Han de Rijk, Martin Bloemendal en Frank Agterberg

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Meer evenementen

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.