Raadpleeg de Kennisbank

Geologische en geo-thermische parameters

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Algemene informatie over geologie en geothermische parameters vind u op de pagina Geologische + geohydrologische parameters. Een goede algemene inleiding over in Nederland voorkomende bodems is te vinden op: de website Geologie van Nederland.

De volgende pagina’s geven informatie die specifiek voor gesloten bodemenergiesystemen van belang is. In het algemeen is de bodemopbouw op een locatie van groot belang voor de thermische eigenschappen van de bodem en tevens voor de booromstandigheden en -kosten.

Voor een gesloten bodemenergiesysteem zijn de volgende parameters van belang:

Naast de booromstandigheden en bodemparameters is het ook van belang van te voren vast te stellen of er scheidende lagen aanwezig zijn die afgedicht dienen te worden en op welke diepte deze zich bevinden. Ook moet worden vastgesteld of de lagen met de gekozen boortechniek goed kunnen worden gedetecteerd

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave