Raadpleeg de Kennisbank

Ontluchten

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Lucht (gas) in een gesloten bodemenergiesysteem heeft ongunstige invloed op de warmteoverdracht in de bodemwarmtewisselaar en warmtepomp. Ook heeft het een negatief effect op de pomp. In een gesloten bodemenergiesysteem hoort dan ook geen lucht aanwezig te zijn.

Bij opleveren moet het systeem goed ontlucht zijn, het standaard materiaal van de leidingen (polyethyleen, PE) is niet dampdicht waardoor er gas toe kan treden. Bij kleine systemen is regelmatig ontluchten (bij jaarlijkse controle warmtepomp) voldoende, bij grotere systemen kan een automatische ontluchter of ontgassingsautomaat worden toegepast.

Inhoudsopgave