Raadpleeg de Kennisbank

Energieverbruik / levering monitoren

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Bodemenergiesystemen worden toegepast om energie te besparen; om vast te stellen of het systeem aan de ontwerpeis en overeengekomen rendement voldoet is het monitoren van het energieverbruik en -levering van belang.

Ook wanneer het energieverbruik hoog lijkt te zijn, is altijd de vraag of:

  • De levering van energie (ruimteverwarming en tapwater) naar rato ook hoger is
  • De temperaturen in het afgiftesysteem overeenkomen met de ontwerptemperaturen
  • De verhouding tussen tapwater en ruimteverwarming overeenkomt met het ontwerp

Vervolgens kan gekeken worden of

  • De brontemperaturen in het systeem overeenkomen met het ontwerp
  • De warmtepomp correct functioneert
  • De circulatiepompen correct functioneren
  • Het drukverlies in het systeem overeenkomt met het ontwerp
Inhoudsopgave