Raadpleeg de Kennisbank

Debiet inregelen/controleren

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Het meten van het debiet over een bodemwarmtewisselaar (of set van gekoppelde bodemwarmtewisselaars) is bedoelt om vast te stellen of het debiet nodig voor de warmtepomp wordt behaald en/of om individuele circuits in te regelen.

Het inregelen van individuele circuits kan met een willekeurig medium (b.v. water), het meten van het debiet wat door de warmtepomp fabrikant is voorgeschreven kan alleen correct gebeuren wanneer het systeem is afgevuld met het toe te passen circulatiemedium (antivries), hou daarbij rekening met mogelijke temperatuureffecten indien de meting bij een hogere temperatuur dan de bedrijfstemperatuur wordt uitgevoerd.

Afwegingsfactoren

Een debietmeting om vast te stellen of de warmtepomp voldoende debiet krijgt kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, onder andere:

  • Debietmeting door inbouwen debietmeter.
  • Debietmeting door inbouwen watermeter (volume) en het totale verpompte volume in een gemeten tijdsbestek te bepalen.
  • Debietmeting door een drukverschilmeting op een meetflens (zoals een inregelafsluiter).
  • Inregelen door bepalen temperatuurverschil bij warmtepompbedrijf.

Voorbeeld van een meetopstelling met inregelafsluiters

Debiettest.jpg

Voor het inregelen van individuele circuits kan volstaan worden met een drukverschilmeting over het circuit zelf, bijvoorbeeld op in het leidingwerk opgenomen “binderpunten”, of door tacosetters waarop het debiet direct ingeregeld kan worden.

Voorbeeld van een bypass tacosetter met inregeling.

tacosetter

Inhoudsopgave