Raadpleeg de Kennisbank

Boorgatweerstand en specifiek vermogen

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

De boorgatweerstand (Rb, in K/(W/m)) is een maat die aangeeft hoe groot het verschil in temperatuur tussen de vloeistof en de omringende bodem moet zijn om een bepaald vermogen (specifieke vermogen in W/m) te kunnen leveren.

Bijvoorbeeld: een boorgatweerstand van 0,1 bij een specifiek vermogen van 30 W/m betekent een temperatuurverschil van 3,0K. Omdat temperatuur en rendement van de warmtepomp direct aan elkaar gekoppeld zijn, is de boorgatweerstand een belangrijke factor. Als vuistregel nemen we aan dat het effect op rendement zo’n 3% per K bedraagt. In het voorbeeld bij 3,0K temperatuurverschil houdt dat in dat het rendement bijna 10% lager is. Omdat de boorgatweerstand nooit 0 kan zijn is er altijd een effect op het rendement, zaak is deze zo klein mogelijk te maken – vooral bij hoge specifieke warmtestromen.

Bij het opleveren kan de boorgatweerstand bepaald worden.

Keuzemogelijkheden

Wat betreft de boorgatweerstand kunnen de volgende keuzes worden gemaakt, afhankelijk van de projectspecificaties en -vereisten:

A B C
Boorgatweerstand meten Meten met Thermisch Responsetest Apparaat Bepalen met installatie (warmtepomp) Berekenen met vergelijkingen (bijvoorbeeld Earth Energy Designer)

Tabel 1: Mogelijke methoden bepalen boorgatweerstand

Inhoudsopgave