Raadpleeg de Kennisbank

Beheersing boorproces gesloten systemen

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Werkwijze spoelboormethode door middel van spoelgaten

 • Ter plaatse wordt de machine afgestempeld (boorwagen rekening houden met L5xB2,5xH2,5 meter, gewicht 13-19 ton);
 • Blijkt dat de grond/bodem niet voldoende draagkracht te hebben voor ons materieel, dient er door en voor rekening van de opdrachtgever stalen rijplaten geleverd, gelegd en verplaatst te worden;
 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende schoon water (8-10m3/h) om de boringen te kunnen uitvoeren d.m.v. bijvoorbeeld standpijp of waterwagen. Slootwater is niet toegestaan!!;
 • Nabij de boorstelling, welke geheel Aboma/Keboma gekeurd is, worden er een spoelgat gegraven en wordt gevuld met schoon water en eventueel spoelmiddel om de boring te kunnen gaan uitvoeren;
 • Bij het spoelboren wordt een boorkop met een breedte van 150-170mm toegepast. De grond wordt door deze boor losgeschrapt. Het boorwater met de losgeschrapte grond komt langs de boorbuis omhoog en bezinkt in het spoelgat. Het water wordt door middel van een pomp terug gepompt in de boorstang;
 • Na diepte bereikt worden de boorstangen getrokken;
 • De collector wordt hierna aangebracht in de bron en omstort met gesorteerd aanvulgrind en zwelklei op de juiste dieptes om doorboorde afsluitende lagen te herstellen;
 • De boorinstallatie wordt vervolgens omgezet naar de volgende boring en begint het proces opnieuw;
 • De uitgekomen grond blijft achter op het werk (bezinken in spoelgat) en wordt niet door ThermoPlus afgevoerd.

Werkwijze spoelboormethode door middel van spoelbakken

 • Ter plaatse wordt de machine afgestempeld (boorwagen rekening houden met L5xB2,5xH2,5 meter, gewicht 13-19 ton);
 • Blijkt dat de grond/bodem niet voldoende draagkracht te hebben voor ons materieel, dient er door en voor rekening van de opdrachtgever stalen rijplaten geleverd, gelegd en verplaatst te worden;
 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende schoon water (8-10m3/h) om de boringen te kunnen uitvoeren d.m.v. bijvoorbeeld standpijp of waterwagen. Slootwater is niet toegestaan!!;
 • Nabij de boorstelling, welke geheel Aboma/Keboma gekeurd is, worden er een spoelbak opgesteld en wordt gevuld met schoon water en eventueel spoelmiddel om de boring te kunnen gaan uitvoeren;
 • Bij het spoelboren wordt een boorkop met een breedte van 150-170mm toegepast. De grond wordt door deze boor losgeschrapt. Het boorwater met de losgeschrapte grond komt langs de boorbuis omhoog en bezinkt in de spoelbak. Het water wordt door middel van een pomp terug gepompt in de boorstang;
 • Na diepte bereikt worden de boorstangen getrokken;
 • De collector wordt hierna aangebracht in de bron en omstort met gesorteerd aanvulgrind en zwelklei op de juiste dieptes om doorboorde afsluitende lagen te herstellen;
 • De boorinstallatie met spoelbak wordt vervolgens omgezet naar de volgende boring en begint het proces opnieuw;
 • De uitgekomen grond wordt naast de spoelbak gelepeld en blijft achter op het werk en wordt niet door ThermoPlus afgevoerd;
 • Het resterende boorwater (water met bijmengsel van eventueel spoelingsmiddelen) blijft achter op het terrein (er wordt een verzamelgat gegraven waar dit in kan bezinken) en wordt niet door ThermoPlus afgevoerd;

Keuzemogelijkheden

Spoelboormethode door middel van spoelgaten

 • Prijstechnisch gezien is dit voordeliger dan werken met spoelbakken, gezien er sneller gewerkt kan worden;
 • Gunstig bij nieuwbouw mits er voorin bouwproces geboord kan worden.

Spoelboormethode door middel van spoelbakken

 • Schoner werken mogelijk
 • Minder kans op beschadigen aanwezige kabels/leidingen
 • Monstername kan nauwkeuriger uitgevoerd worden
 • Gunstiger bij renovatie gezien de beperkte ruimte
Inhoudsopgave