Noord-Brabant en Gebruikersplatform organiseren samen webinar voor gemeenten

dec 15, 2021

Op donderdag 20 januari organiseert de provincie Noord-Brabant een webinar met een inhoudelijke bijdrage van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Deze kennissessie gaat over de toepassing van bodemenergie in Brabantse gemeenten. De Provincie Noord-Brabant werkt op dit moment aan een omgevingsverordening voor drinkwater, met als doel om drinkwater te beschermen voor de lange termijn. De vraag is of er nog kansen zijn, en wat die kansen dan zijn, voor bodemenergie?

De provincie Noord-Brabant wil samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie tijdens dit webinar duidelijkheid bieden en richt zich met deze sessie dan ook primair op ambtenaren van gemeenten. Maar ook andere stakeholders die betrokken zijn bij bodemenergie, zoals energiecoaches, burgerinitiatieven en adviseurs, zijn van harte welkom.

Ontwikkeling van wetgeving
Ingrid Roelse projectmanager Water bij provincie Noord-Brabant gaat in op de ontwikkeling van de wet- en regelgeving, inclusief vergunningstrajecten, beschermingsgebieden drinkwater en boringvrije zones. Zij bespreekt onderwerpen als de beperking van diepte in combinatie met de geografische kaart. Ook bespreekt Roelse een overgangsregeling.

Mogelijkheden en alternatieven
Rik Molenaar, adviseur bij Techniplan, zal ten eerste en introductie geven op de mogelijkheden van bodemenergie. Maar aansluitend bespreekt hij ook op hoofdlijnen de alternatieven, zoals warmte- en koudeopslag per woning of per wijk en andere energiebronnen zoals aquathermie (oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater).

Mooi voorbeeldproject
Tot slot zal Richard van Meersbergen van Brabant Wonen een goed voorbeeld bespreken van bodemenergieproject bij een appartementencomplexen. Hij gaat daarbij in op de kritische succesfactoren voor deze casus en de ‘lessons learned’. Het webinar wordt afgesloten met een interview met Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie, die de deelnemers zal laten zien wat het platform voor hen kan betekenen.

Aanmelden
Na elke presentatie is er gelegenheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te stellen via de chatfunctie. Wilt u dit webinar via een TEAMS-sessie bijwonen, schrijf u dan in via deze link: https://www.formdesk.com/hetbranchebureau/GBPwebinar20jan22

U kunt ook de uitnodiging met het complete programma downloaden:

Uitnodiging webinar Noord-Brabant 20-01