Nieuws

Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

In februari neemt Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over de Omgevingsverordening met daarin voorgestelde beperkingen aan bodemenergie. Aanstaande dinsdag 20 januari spreekt Branchevereniging Bodemenergie met Gedeputeerde Staten in een ultieme poging om ‘meer tijd te krijgen’ om ruimte te vinden voor bodemenergie in Brabant. Kijk hier voor een samenvatting van de actuele stand van zaken.

Lees meer
Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Voor het eerst heeft Nederland een minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66). Een nieuwe post die hard nodig is, gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Bodemenergie is belangrijk voor deze klimaatdoelstellingen. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling.

Lees meer
Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Op 29 september kwamen circa 50 mensen samen in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij luisterden daar naar vijf zeer interessante presentaties over de inzet van bodemenergie bij ziekenhuizen. Ervaren eindgebruikers vertelden daar over de ‘lessons learned’ en gaven inzicht in de wijze waarop zij de balans in de bronnen handhaven. In veel situaties is het bijzonder lastig om het warmteoverschot, waar veel ziekenhuizen mee te kampen hebben, efficiënt voor andere toepassingen in te zetten.

Lees meer
Meer voorlichting, kennis en financiële ondersteuning nodig voor bestaande bouw

Meer voorlichting, kennis en financiële ondersteuning nodig voor bestaande bouw

“Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift”, zo luidde een persbericht van Branchevereniging Bodemenergie eerder dit jaar. Hoe kijkt Frank Agterberg, voorzitter van Branchevereniging Bodemenergie, naar de ontwikkeling van de warmtepomp en welke uitdagingen beginnen zich af te tekenen? In een tweeluik met Warmte365 blikt hij vooruit.

Lees meer
Aanmelding gestart voor Nationaal Symposium Bodemenergie 2021

Aanmelding gestart voor Nationaal Symposium Bodemenergie 2021

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert op 18 november 2021 het Nationaal Symposium Bodemenergie. Dit kennisevent vindt plaats in het hoofdkantoor van a.s.r. Nederland in Utrecht en duurt van 12.30 uur tot 17.30 uur. Deelname aan dit populaire kennisevent voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen is gratis.

Lees meer
CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

Op 30 september 2021 heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2020. Dit jaarrapport verschijnt één keer per jaar in september. De algehele conclusie uit het  jaarrapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het...

Lees meer
Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers namen op zaterdag 11 september tijdens de eerste Open Energiedag, waarvan Branchevereniging Bodemenergie één van de initiatiefnemers is, een kijkje bij ca. 50 duurzame energieprojecten. Supergoed dat zoveel mensen zijn komen kijken want betrokkenheid van heel Nederland is van levensbelang voor de energietransitie.

Lees meer
Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Met ingang van 2050 moeten alle ziekenhuizen volledig energieneutraal zijn. Binnen de transitie naar een energieneutraal ziekenhuis kan bodemenergie een belangrijke rol spelen, maar het gebruik van een WKO-systeem kan ook vragen met zich meebrengen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert een speciale bijeenkomst vindt plaats op 29 september bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.  

Lees meer
Leren van casussen uit de praktijk

Leren van casussen uit de praktijk

Het delen van kennis over het gebruik van bodemenergie en WKO-systemen is één van de belangrijkste speerpunten van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit doen wij onder andere door het organiseren van webinars en evenementen en het online delen van praktijkkennis. Op onze website treft u daarom een selectie aan van artikelen en interviews met verschillende eindgebruikers over het gebruik en de optimalisatie van WKO-systemen, uit de praktijk. Doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

Lees meer
Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Welke wetten en regelgeving zijn er van toepassing op bodemenergie?

Bij de toepassing van bodemenergiesystemen speelt de wet- en regelgeving een voorname rol. Deze wet- en regelgeving kan verdeeld worden in algemene en locatie-specifieke wetgeving voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Wij hebben de belangrijkste wetten en regels overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Lees meer
Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Laat zien dat uw gebouw duurzaam wordt verwarmd!

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft een uniek muurschildje ontworpen. Door dit schildje op een prominente plaats aan de muur te bevestigen, kunnen WKO-eindgebruikers en -beheerders van deze systemen aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Alle WKO-gebruikers kunnen het muurschildje bestellen. Voorwaarde is uiteraard, dat het bodemenergiesysteem voldoet aan de vergunningseisen van de provincie.

Lees meer
Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Objectieve blik belangrijk bij het ontwerp van bodemenergiesystemen

Bent u binnen uw functie verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van een bodemenergiesysteem? Vraag dan een kosteloze Second Opinion aan. Met deze relatief nieuwe dienst kunt u een deskundige via het Gebruikersplatform met een objectieve blik naar het ontwerp van een nog te realiseren bodemenergiesysteem laten kijken.

Lees meer
Gasloze bijstook voor oudste WKO van Nederland

Gasloze bijstook voor oudste WKO van Nederland

Eén van de eerste WKO-installaties van Nederland gaat zijn tweede exploitatietermijn in. In 2002 kreeg het Paleiskwartier-Noord in Den Bosch een WKO-systeem, dat in 2017 werd overgenomen door de bewoners van de wijk. De nieuwe exploitant investeert nu in zeven nieuwe hoogtemperatuur-warmtepompen, die voor de bijstook zorgen tijdens zeer koude periodes.

Lees meer
Bezoek onze stand op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Bezoek onze stand op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Op 28, 29 en 30 september a.s. wordt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd georganiseerd. Met een breed seminaraanbod en ruim 250 standhouders komt alles op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie aan bod. Branchevereniging Bodemenergie zet bodemenergie uiteraard in de schijnwerpers en kijkt ernaar uit u te ontmoeten op onze stand (nr. S 1.1).

Lees meer
Heeft u uw doelgroep al uitgenodigd voor de Open Energie Dag?

Heeft u uw doelgroep al uitgenodigd voor de Open Energie Dag?

Op 11 september 2021 wordt de eerste Open Energie Dag georganiseerd. Heeft uw organisatie al een locatie aangemeld? Grotere energieprojecten, bodemenergieprojecten, zon- en windparken, aquathermie- en collectieve warmtesystemen kunnen zich nog aanmelden voor de Open Energie Dag. Doet u mee?

Lees meer
Warmtewet 2 vertraagd

Warmtewet 2 vertraagd

Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat een Kamerbrief gestuurd over de voortgang van Warmtewet 2. Ondanks de aanpassingen die in het conceptvoorstel zijn gedaan naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt dit in de huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden. Daarom wordt het wetsvoorstel niet naar de Raad van State gezonden voor advies. Dit betekent dat de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2022 niet zal worden gehaald en de marktordening voorlopig blijft zoals die nu is.

Lees meer
Behaal uw certificaat, volg één van onze Bodemenergie-opleidingen

Behaal uw certificaat, volg één van onze Bodemenergie-opleidingen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Binnenkort gaan er een aantal nieuwe cursussen van start. Kijk hier welke cursus u nodig heeft en verdiep uw kennis over bodemenergie!

Lees meer
Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

Als eerste op de hoogte van onderzoeksprojecten?

Het Kennisplatform Bodemenergie initieert diverse onderzoeksprojecten. Het doel hiervan is om kennis over bodemenergie in de praktijk te onderzoeken, deze kennis te borgen en verder te verspreiden. De onderzoeksprojecten worden georganiseerd met verschillende partners en/of kennisinstituten, waarmee gezamenlijk de doelstellingen, kaders en de beoogde resultaten worden vastgesteld.

Lees meer
NVDE: in 2022 twee miljard euro extra voor klimaat, vooral duurzame warmte

NVDE: in 2022 twee miljard euro extra voor klimaat, vooral duurzame warmte

De NVDE bepleit een forse uitbreiding van het budget voor de SDE++ in 2022. Er is op korte termijn extra actie nodig om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zeker voor duurzame warmte. Uit analyse van CE Delft blijkt dat de recent gepresenteerde Europese Green Deal zal leiden tot lagere SDE-uitgaven. De NVDE schat in dat er hierdoor zeker twee miljard extra ruimte is in 2022. Dit kan zo snel mogelijk worden ingezet als extra budget voor duurzame warmte.

Lees meer