Nieuws

Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

In oktober was het 3-jaarlijkse European Geothermal Congress. Naast internationale onderzoekers waren ook bijdragen van verschillende leden van Branchevereniging Bodemenergie, waaronder projecten waar onze branchevereniging aan heeft bijgedragen. 

Lees meer
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. De belangrijkste reden hiervoor is het nog niet goed werken van het digitale stelsel dat onder andere de vergunningaanvragen moet faciliteren, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder zetten wij uiteen wat dit betekent voor onze branche:

Lees meer
Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

Zoals bekend bij velen van jullie, is er sprake van flinke achterstanden bij de vergunningverlening door de provincie Gelderland. De branchevereniging heeft hier op verzoek van haar leden actie op ondernomen door de Gedeputeerde Staten van Gelderland aan te spreken op deze achterstanden, die een behoorlijke impact hebben op onze projecten en de projecten van onze klanten.

Lees meer
Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA8800. De overgangsregeling staat toe dat er bij de bepaling van Energieprestatie van gebouwen nog gebruik gemaakt mag worden gemaakt van kwaliteitsverklaringen die zijn opgesteld in het kader van de NEN7120. De overgangsregeling geldt tot uiterlijk 1 januari 2023.

Lees meer
Ronald Folders benoemd tot Erelid

Ronald Folders benoemd tot Erelid

Gedurende een zeer lange periode, vanaf 2006 tot april 2022, heeft Ronald Folders zich ingezet voor het gezamenlijk belang van de leden van Branchevereniging Bodemenergie én vervulde hij ook de rol van secretaris van de branchevereniging. Op 29 juni jl. is hij benoemd tot erelid van Branchevereniging Bodemenergie.

Lees meer
Warmtepompen en bodemenergie

Warmtepompen en bodemenergie

Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij het vervangen van een cv-ketel op een duurzamer en zuiniger alternatief over te schakelen, met de (hybride) warmtepomp als minimale norm. Waarom de koppeling van een (hybride) warmtepomp met een bodembron zo goed werkt: een korte uitleg over een volledig aardgasvrije oplossing.

Lees meer
Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

Naar aanleiding van de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie op 8 juni organiseerde, zijn zes bijzondere posters opgesteld. Deze zes posters vertellen in het kort de highlights en bijzonderheden van de bodemenergiesystemen op zes verschillende campussen in Nederland.

Lees meer
Basis Registratie Ondergrond

Basis Registratie Ondergrond

Als antwoord op grote opgaves als energietransitie, klimaatadaptatie en economische groei is de BRO ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2022 wordt het domein grondwatergebruik operationeel. Hieronder vallen ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

Lees meer
Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

Vanuit de juridisch werkgroep zien wij regelmatig verwarring ontstaan over welke regels van toepassing zijn bij de aanvraag voor een open of gesloten bodemenergiesysteem. Kan het bevoegd gezag eisen dat de aanvrager van een bodemenergiesysteem rekening moet houden met toekomstige regelgeving?

Lees meer
Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Op 7 juli 2022 zal het Vierde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Na drie zeer succesvolle edities in 2011, 2016 en 2018, zal ook dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en TKI Urban Energy het congres organiseren.

Lees meer
Kennisuitwisseling staat centraal bij Nationaal Symposium Bodemenergie

Kennisuitwisseling staat centraal bij Nationaal Symposium Bodemenergie

Op donderdag 19 mei bezochten circa 100 mensen het Nationaal Symposium Bodemenergie dat door het Gebruikersplatform Bodemenergie werd georganiseerd. Naast discussie en kennisoverdracht werden ook drie bodemenergie-ambassadeurs in het zonnetje gezet waarbij één van hen de WKO Duurzaamheid Award 2022 ontving.

Lees meer
Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid Award 2022. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar een persoon die zich met veel toewijding inzet voor zijn of haar...

Lees meer
Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Tijdens het NAT Festival ‘Aquathermie stroomt door’ wordt de Green Deal Aquathermie op feestelijke wijze afgerond. Het NAT festival is hiermee het schakelpunt tussen het einde van de Green Deal Aquathermie en de start van een nieuwe periode. Aquathermie stroomt door!

Lees meer
Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Er is een schat aan mooie bodemenergieprojecten in Nederland. En er komen steeds meer best case practices van warmte- en koudeopslag in de bodem bij. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Lees meer
WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar.

Lees meer
Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

Naar aanleiding van en met behulp van input van onze leden, heeft (de juridische werkgroep van) Branchevereniging Bodemenergie de wetswijziging de Waterregeling en de Omgevingsregeling weten te realiseren! Dit werd al aangekondigd in de nieuwsbrief van 27 oktober 2021 en is nu officieel. De wetswijziging zorgt voor een efficiëntieslag en voorkomt daarmee mogelijke vertraging van de vergunningverlening.

Lees meer
Waarom bodemenergie met aquathermie voor wijkaanpak goed werkt

Waarom bodemenergie met aquathermie voor wijkaanpak goed werkt

Het verduurzamen van Nederland is in volle gang. Bodemenergie levert al geruime tijd een belangrijke bijdrage in de energietransitie. In 2020 meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er zo’n 65.000 bodemenergiesystemen zijn in Nederland. Daarom zie je deze...

Lees meer
Waternet verwacht veel van energie uit oppervlaktewater en WKO’s

Waternet verwacht veel van energie uit oppervlaktewater en WKO’s

Voor de verduurzaming van onze energievoorziening hebben we uiteenlopende technieken nodig. Een van de technische mogelijkheden is de winning van energie uit oppervlaktewater, afvalwater, en drinkwater. Waternet, het publieke waterbedrijf dat zich namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam met de hele waterkringloop bezighoudt, onderkent de enorme potentie van deze technieken. Waternet hoopt daarom zo spoedig mogelijk via een zelfstandige organisatie de mogelijkheden in de gemeente Amsterdam concreet te maken.

Lees meer