Kamercommissie wil energiebeleid niet controversieel verklaren

sep 6, 2023

Goed nieuws! De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat wil geen enkel wetsvoorstel op het gebied van klimaat en energie controversieel verklaren. Beleid voor klimaat en de energietransitie moeten gewoon doorgaan onder het demissionaire kabinet. Dat heeft de commissie van de Tweede Kamer besloten in een procedurevergadering op 5 september jl.

Alle commissies van de Tweede Kamer vergaderen deze week om een lijst op te stellen met onderwerpen die de commissies en daarmee ook de Tweede Kamer de komende periode niet behandelen. Dinsdag 12 september a.s. wordt plenair over de complete lijst gestemd.

Oproep

In nauwe samenspraak met het Nationaal Klimaatplatform (NKP) heeft de branchevereniging Bodemenergie met tal van andere partijen opgeroepen om belangrijke dossiers, zoals de Energiewet, versnelling van procedures, investeringen in energie-infrastructuur en stikstofbeleid en talloze plannen voor concreet nieuw beleid niet in de ijskast te zetten. “Als er na de verkiezingen opnieuw een lange formatie volgt, zijn we een jaar verder. Er is werk aan de winkel! We willen blijven rennen richting een duurzaam Nederland met 100 procent duurzame energie, in plaats van nu stil te gaan staan tot er een nieuw kabinet is. Maar dan moeten diverse cruciale beleidskaders nu ook dóór.”
Die oproep lijkt in vruchtbare aarde te zijn gevallen.