Aanmelden voor het Kennisplatform Bodemenergie

Het Kennisplatform is er voor gebruikers van bodemenergiesystemen, overheid, uitvoerende partijen, kennisinstituten en andere belanghebbenden. Wilt u ook deelnemer worden van het Kennisplatform?
Meld u dan hieronder aan.

Vergroten, vergaren en delen van nieuwe kennis over bodemenergie

Aan uw aanmelding voor het Kennisplatform zijn geen kosten verbonden. Na uw aanmelding houden wij u per e-mail op de hoogte van onze activiteiten en wapenfeiten. Ook ontvangt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten van het Kennisplatform. Op basis van de thema’s en onderwerpen die op bijeenkomsten worden behandeld, stellen wij onze kennisagenda samen en starten wij diverse onderzoeksprojecten. Al onze activiteiten dienen ons gezamenlijke doel: het vergroten, vergaren en delen van nieuwe kennis over bodemenergie.

Wij nodigen u van harte uit voor het leveren van uw actieve bijdrage!

 

Al aangemeld voor het kennisplatform?

Aanmeldformulier

* indicates required
Aanhef *