Raadpleeg de Kennisbank

Overzicht keuzemogelijkheden

U bent hier:

Open systemen

OPEN SYSTEMEN
Algemeen keuze A keuze B keuze C
Vastlegging uitgangspunten minimaal
Quickscan
gemiddeld
Beoordeling
maximaal
Afstemmingsdocument
Robuustheid mbt warmte- en koudelevering dT koude bron 6°C 9°C 12°C
Robuustheid mbt warmte- en koudelevering dT warme bron 18°C 15°C 12°C
Regelbaarheid van het bronsysteem distributiepomp %ontwerpvraag ≤ 10% ≤ 5% ≤ 1%
Regeneratie energiebalans
Documentatie ontwerp & levering globaal schematische beschrijving op component niveau
Ontwerp keuze A keuze B keuze C
Geologische + geohydrologische parameters minimaal
Quickscan
gemiddeld
locatiecheck
maximaal
haalbaarheidstudie
Uitgangspunten minimaal
Quickscan
gemiddeld
Beoordeling
maximaal
Afstemmingsdocument
Hydraulische ontwerp bron thermische risico’s minimaal
Geen
gemiddeld
Globale berekening
maximaal
Uitgebreide berekening
Thermisch ontwerp bron, inclusief relatie piek/basislast thermische risico’s groot gemiddeld klein
Thermisch ontwerp bron, inclusief relatie piek/basislast thermische verliezen >25% >20% >10%
Thermisch ontwerp bron, inclusief relatie piek/basislast thermische invloed op anderen <10% <5% geen
Bepalen temperatuur bodem voor ontwerp koude bron 6°C 9°C 12°C
Bepalen temperatuur bodem voor ontwerp warme bron 18°C 15°C 12°C
Realisatie keuze A keuze B keuze C
Beheersing boorproces
Boortechniek Spuitboren Zuigboren/luchtliften
Boorgatdiameter, afwijking tov ontwerp >10% >5% >5%
Boorsnelheid, in m/uur >20 >10 <10
Stabiliteit boorgat, overdruk <1 1 à 2 >2
Stabiliteit boorgat, afsmering wand geen matig veel
Stabiliteit boorgat, werkwaterverbruik veel matig weinig
Toepassing boorspoeling
Bezinkbakken en verblijftijd opp. / m3 spoelboren <5% <10% >10%
Bezinkbakken en verblijftijd opp. / m3 luchtlift <10% <20% >20%
Materiaalkeuze broninbouw, Levensduur (jaren) <15 15 – 25 >25
Materiaalkeuze broninbouw, T.o.v. terugverdientijd (jaren) 0 – 5 5 – 15 >15
Materiaalkeuze broninbouw, Kwaliteit volgens specificaties matig voldoende goed
Afvullen / afdichten
Aansluiten hoe
Opleveren keuze A keuze B keuze C
Capaciteitsmeting (onttrekken en infiltreren)
Waterkwaliteit
Debiet inregelen/controleren
Revisiegegevens

Gesloten systemen

GESLOTEN SYSTEMEN
Algemeen keuze A keuze B keuze C
Onderbouwing energievraag ISSO51 ISSO54 ISSO54+gevoeligheid
Verdeling over opwekkers (B-factor) warmtepomp, bivalent 1,0 0,7-0,8 Jaarbelastingduurkromme
Robuustheid mbt warmtelevering, pieklastduur 6-12 12-32 Pieklastduurkromme
Uitgangspunten klimaatjaar Standaard – klimaatnormaal Met (stochastische) variatie
Regeneratie Nodig voor ebalans Verhogen SPF Niet nodig
Regelbaarheid warmtepomp >10% ≤10% ≤5%
Regelbaarheid distributie ≤10% ≤5% ≤1%
Rendement en monitoring Geen Meten elektraverbruik + draaiuren Energiemeting
Interferentie (AMVB) 4,0 – 4,3 4,3 – 4,5 >4,5
Interferentie (AMVB) COP standaardcondities SPF standaardcondities SPF dynamisch
Documentatie ontwerp & levering AMVB + Gevoeligheid
Ontwerp keuze A keuze B keuze C
Geologische en geo-thermische parameters inf boorder DINO + info boorder proefboring / TRT
Bodemopbouw Schematisatie Regis Boorgegevens DINO loket Proefboring locatie
Warmtegeleidingscoefficient Bodegeschiktheidskaart Boorgegevens Thermische Response Test
Warmtecapaciteit Bodegeschiktheidskaart Boorgegevens Thermische Response Test
Bodemtemperatuur Gemiddelde luchttemperatuur Berekende verticale gradiënt Gemeten verticale gradiënt
Ontwerptemperatuur ≥-3 ≤+30 ≥0 ≤+20 ≥+3 ≤+20
Vorstbescherming kwaliteit circulatiemedium Niet gelklassificeerd RIVM klassificatie Drinkwater
Boorgatweerstand ≥0,15 0,10 – 0,15 ≤0,10
Thermisch ontwerp bodemwarmtewisselaar ISSO73 EED o.g. TRNSYS+
Hydraulische ontwerp bodemwarmtewisselaar klein systeem Tichelmann Individueel
Hydraulische ontwerp bodemwarmtewisselaar groot systeem .. .. ..
1 à 2 bww Tichelmann Individueel
> 2 bww Individueel Tichelmann Tichelmann (sets regelbaar)
onder gebouw Tichelmann Individueel Individueel (regelbaar)
Realisatie keuze A keuze B keuze C
Beheersing boorproces / werkwater Spoelgat Spoelbak
Boorgatdiameter, afwijking tov ontwerp >10% >5% ≤5%
Afvullen / afdichten Boorgat volledig afvullen met groutmengsel Boorgat afvullen met thermisch verbeterde klei Gelaagd Afvullen met aanvulgrind en zwelklei
Hoe aan te sluiten Individueel Tichelmann Combinatie
Opleveren keuze A keuze B keuze C
Druktest Gehele systeem, 1 drukniveau In secties, 1 drukniveau ISSO 73 (drukstappen)
Druktest Normale werkdruk 80% druklasse 1,5 x drukklasse
Spoelen Bij aansluiten en opleveren Als A, en filters controleren totdat geen nalevering meer optreedt Eerst individuele sets, daarna als A en B
Debiet inregelen/controleren Debietmeting Drukverschilmeting Bepalen temperatuurverschil
Boorgatweerstand en specifiek vermogen Meten met Thermisch Responsetest Apparaat Bepalen met installatie (warmtepomp) Berekenen met vergelijkingen (bijvoorbeeld Earth Energy Designer)
Drukverlies Drukverschilmeting Bepalen temperatuurverschil broncircuit
Monitoring en onderhoud keuze A keuze B keuze C
Vorstbescherming circulatiemedium Vriespunt bepalen (refractometer) Dichteid bij bepaalde temperatuur bepalen
Kwaliteit circulatiemedium Zintuigelijk Laboratorium
Frequentie circulatiemedium Bij oplevering Jaarlijks 2-Jaarlijks
Ontluchten / ontgassen Periodieke controle Automatische ontluchting Ontgassings automaat
Bepalen energieverbruik (compressor + bronpomp) draaiuren + elektrisch vermogen Energiemeter
Bepalen energielevering draaiuren + thermisch vermogen debiet + meting dT Energiemeter

Bovengrondse systemen

BOVENGRONDSE SYSTEMEN
Ontwerp keuze A keuze B keuze C
Uitgangspunten gebouwinstallatie
Bepalingsmethode warmte- en koudevraag Kengetallen/ervaringscijfers Vermogensbalansen Uurlijkse simulatie
Flexibiliteit met betrekking tot de energiebalans Alleen in ontwerpsituatie Ook bij vraag +/-25% Ook bij vraag +/-50%
Uitgangspunten klimaatjaar Gemiddeld jaar Extremen verleden Extremen toekomst
Robuustheid met betrekking tot koudelevering – Koude bron, dT koude bron -4oC -2oC 0oC
Robuustheid met betrekking tot warmtelevering warmtepomp – Warme bron, dT warmebron +4oC +2oC 0oC
Regelbaarheid bron ≥20% ≤19,9% ≤10%
Regelbaarheid warmtepomp >10% ≤10% ≤5%
Regelbaarheid distributie ≤10% ≤5% ≤1%
Minimaal rendement warmtepomp in ontwerpsituatie SPFwarmte ≥ 4,0 SPFwarmte ≥ 5,0 SPFwarmte ≥ 6,0
Vastleggen regeltechnische omschrijving (RTO) en setpoints Globaal Bedrijfsstandenmatrix Objectgeorienteerde omschrijving
Energiemonitoring rendement Alleen t.b.v. SPF Per component, uurlijks Gehele bodemenergiesysteem, continu
Realisatie en opleveren keuze A keuze B keuze C
Leidingwerk in gebouw
In bedrijf stellen
Materiaal
Garantie / levensduur
Eindopname technische installaties
Revisiegegevens energiecentrale en gebouwinstallatie
Beheer en onderhoud keuze A keuze B keuze C
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave