Raadpleeg de Kennisbank

Stabiliteit boorgat

U bent hier:

Doel

Het voorkomen van invallen van het het boorgat tijdens boring, inbouwen en aanvullen bron. Dit geeft de aannemer tijd en mogelijkheden om de bron zo optimaal mogelijk af te werken.

Waarom

Een stabiel boorgat zorgt voor minder risico’s tijdens de uitvoering van de boring en draagt bij aan een betere kwaliteit van de bron.

Stabiliteit boorgat
Een stabiel boorgat zorgt er niet alleen voor dat een boorgat niet invalt maar voorkomt ook dat ongewenst materiaal uit de aangeboorde lagen vrijkomt. Zo kan bijvoorbeeld een (meestal dikkere) kleilaag als gevolg van de boring extra water aangeboden krijgen waardoor de kleidelen water gaan opnemen. Hier zwelt de klei, zet uit richting het boorgat en valt naar beneden. Wanneer dit proces lang genoeg duurt kan een boorgat geheel dichtvallen tot aan de betreffende kleilaag welke verantwoordelijk is voor de zwelling.

Ook is het mogelijk dat grovere delen uit de formatie (stratigrafie) in het boorgat vallen. Dit is ongewenst omdat hierdoor het boorgat ondieper wordt maar ook de diameter van het boorgat groter wordt waardoor meer aanvulmaterialen nodig zijn zoals filterzand en klei.

Het voorkomen van het (gedeeltelijk) invallen van het boorgat kan met behulp van stabilisatiematerialen ofwel boorspoeling en het creëren van overdruk.

 • Met behulp van boorspoeling worden een aantal hydraulische factoren beïnvloed waaronder:
  • afsluiting van de boorgatwand waardoor minder uitwisseling van vloeistof tussen boorgat en formatie plaatsvindt;
  • het creëren van een overdruk in het boorgat waardoor deeltjes vanuit het boorgat naar de formatie toe worden gedwongen in plaats van uit de formatie richting boorgat;
  • het beperken van uitwisseling van water uit boorgat met formatiewater zodat bron sneller en beter kan worden schoongepompt omdat fijne zand- en slibdeeltjes op of dichtbij de boorgatwand zitten.
 • Het toepassen van overdruk in het boorgat kan op meerdere manieren
  • een hogere waterstand in het boorgat aanhouden dan in de formatie(s). Aandachtspunt hierbij is dat de overdruk minimaal 1,5 meter waterkolom hoger moet zijn dan de hoogste druk ofwel stijghoogte in een aangeboorde formatie. In poldergebieden of locaties waar sprake is van spanningswater in de diepere ondergrond, kan dit betekenen dat de boormachine op een verhoogd plateau moet worden opgesteld. Zie foto en figuur 1.
  • het toepassen van boorspoeling waardoor een hoger soortelijk gewicht van de boorvloeistof ontstaat. Hiermee ontstaat een druk vanuit het boorgat tegen de wand en zal minder snel instortingsgevaar ontstaan.

Keuzemogelijkheden

De stabiliteit van het boorgat is belangrijk om de bron goed te kunnen afwerken. De in onderstaande tabel opgenomen parameters geven een meer of mindere stabiliteit van het boorgat aan.

A B C
Overdruk tov grootste stijghoogte (m) <1 1 tot 2 >2
Afsmering boorgatwand veel matig Zoveel als nodig
Werkwaterverbruik Veel Matig Weinig

Tabel 1: Stabiliteit boorgat.

Bronnen

Foto’s  : Installect Advies

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave