Raadpleeg de Kennisbank

Boortechniek

U bent hier:

Doel

De toe te passen boortechniek dient passend te zijn bij de kwaliteit en duurzaamheid van de te realiseren bron(nen). Bronnen met een tijdelijke functie (bv bronbemaling) kunnen met simpelere en goedkopere boortechnieken worden aangelegd dan bronnen voor bodemenergiesystemen welke een levensduur moeten hebben van tientallen jaren.

Waarom

De kwaliteit van de boring bepaald voor een heel groot deel de kwaliteit en duurzaamheid van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem. Dit is door de branche van leveranciers van bodemenergiesystemen onderkend en hiervoor is inmiddels de nodige regelgeving opgesteld. Boorfirma’s dienen te voldoen aan eisen en moeten erkend zijn om de boringen te mogen uitvoeren. Voor de erkenning voor mechanisch boren is een certificaat voor BRL SIKB 2100 en protocol 2101 verplicht.

Er zijn verschillende boormethodes beschikbaar om bronnen te maken. Voor de Nederlandse omstandigheden zijn dit vooral:

Roterend luchtliften/zuigboren
  • Zuigboren
  • Spoelboren (spuitboren)
  • Luchtliftboren
  • Pulsen
  • Combinaties van bovengenoemde types

Aan welke voorwaarden de boringen moeten voldoen kunt u nakijken in BRL SIKB 2100 en protocol 2101.

Keuzemogelijkheden

De kwaliteit van de bronnen wordt mede bepaald door de toegepast boortechniek. Afhankelijk van de boortechniek kan de betrouwbaarheid van de gegevens van de bodem worden aangegeven.

Tabel 1: Kwaliteit type boring.Informatiebronnen

A B C
Boortechniek Spuitboren Zuigboren/luchtliften
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave