Raadpleeg de Kennisbank

Afvullen / afdichten

U bent hier:

Doel

Er zijn verschillende redenen waarom een boorgat goed afgedicht moet worden. Een boorgat open laten staan kan niet, aangezien het zal gaan instorten waarbij de ingebrachte warmtewisselaar zal beschadigen. Het mag ook niet omdat de protocollen voorschrijven dat een boorgat afgedicht moet worden en de werking van aanwezige scheidende lagen moet worden hersteld.

De functie van de boorgatafdichting is:

 • Voorkomen van instorten en zetting aan het oppervlak (herstel mechanische functie)
 • Afdichten van scheidende lagen die tussen watervoerende pakketen voorkomen
 • Verzorgen van een goed thermisch contact tussen de warmtewisselaar en de bodem

Het laatste is van belang omdat een slecht thermisch contact het rendement van het bodemenergiesysteem nadelig beinvloedt.

Helaas zijn sommige eisen tegenstrijdig: een thermisch goed presterend boorgat is opgevuld met zand of fijn grind, wat slecht waterafdichtend is. Een boorgat opgevuld met zwellende klei dicht goed af, maar heeft een lage warmtegeleidingscoefficient en presteer daardoor thermisch slecht.

Het protocol mechanisch boren stelt duidelijke eisen aan de afdichting, maar geeft de ontwerper/uitvoerder wel een bepaalde mate van keuzevrijheid.

Waarom

 • Voorkomen van instorten en zetting aan het oppervlak (herstel mechanische functie)
 • Afdichten van scheidende lagen die tussen watervoerende pakketen voorkomen
 • Verzorgen van een goed thermisch contact tussen de warmtewisselaar en de bodem

Afwegingsfactoren

 • Aanvulgrind en zwelklei goedkoper
 • Op sommige locaties kan door het Waterschap geëist worden dat het volledige boorgat afgevuld word met groutmengsel
 • Gelaagd Afvullen met aanvulgrind en zwelklei
 • Boorgat volledig afvullen met groutmengsel
 • Boorgat afvullen met thermisch verbeterde klei
A B C
Afvullen boorgat Boorgat volledig afvullen met groutmengsel Boorgat afvullen met thermisch verbeterde klei Gelaagd Afvullen met aanvulgrind en zwelklei
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave