Raadpleeg de Kennisbank

Open Bodemenergiesystemen

U bent hier:
Open bodemenergiesystemen

Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en opgewarmd of afgekoeld grondwater wordt na gebruik terug in de bodem geïnfiltreerd. In het verwarmingsseizoen wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en eventueel bijgewarmd door een warmtepomp voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Tijdens het koelseizoen wordt de circulatierichting omgedraaid. In periodes dat koeling wordt gevraagd wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. De bronnen kunnen op enige afstand naast elkaar gelegen zijn of onder elkaar in verschillende watervoerende pakketten. De diepte van de bronnen varieert meestal van 20 tot 300 meter onder maaiveld.

Een bodemenergiesysteem kan op verschillende manieren worden aangelegd;

Doubletsysteem

Het doublet systeem is het meest voorkomende energieopslagsysteem voor de utiliteitsbouw en de glastuinbouw. Zo zijn bij een doubletsysteem de warmte en koude in twee aparte bronnen op afstand van elkaar gescheiden.

Monobron

Een monobron is een systeem waarbij een onttrekkingfilter en een infiltratiefilter boven elkaar in een bron worden geplaatst. Omdat maar één bron nodig is, zijn de kosten van een monobronsysteem ongeveer de helft lager dan van een doubletsysteem. Monobronnen kunnen alleen toegepast worden bij kleinere systemen, met een waterverplaatsingscapaciteit tot circa 50 m3 water per uur.

Recirculatiesysteem

Een ander type systeem maakt gebruik van een vaste onttrekkingbron en een vaste infiltratiebron. De temperatuur van het opgepompte water heeft altijd de temperatuur van het natuurlijke grondwater (circa 11 tot 13°C). In de zomer wordt er warm water in de infiltratiebron gepompt, in de winter koud water. Dit systeem is wat goedkoper, maar heeft ook een lager rendement.

(bron: [RWS Leefomgeving / Bodemenergie)]

Om een goed bodemenergiesyteem te kunnen aanleggen is het van belang dat alle aspecten voor de kwaliteit van het systeem naar waarde worden ingebracht in het ontwerp. In onderstaande overzicht worden de belangrijkste aspecten aangegeven voor een goed verloop van de aanleg van een open bodemenergiesysteem.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave