Raadpleeg de Kennisbank

Thermisch ontwerp bron, inclusief relatie piek/basislast

U bent hier:

Doel

Het ontwerpen van een bronsysteem waarmee een zo hoog mogelijk rendement wordt gehaald. Dit betekent dat met zo min mogelijk externe energie zo veel mogelijk energie vanuit het bronsysteem moet worden geleverd. De energieverliezen van het bodemenergiesysteem dienen zo gering mogelijk te zijn en eventuele omliggende bodemenergiesystemen moeten zo minimaal mogelijk negatief worden beïnvloedt.

Waarom

Als de bronnen goed ontworpen worden zijn wordt een hoog rendement gehaald en dus de grootst mogelijk besparing van kosten gerealiseerd.

Keuzemogelijkheden

De basis waarop inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit en diepgang van het thermisch ontwerp kan o.a. als volgt worden beoordeeld

Omschrijving A B C
Thermische risico’s groot gemiddeld klein
Thermische verliezen >25% >20% >10%
Thermische invloed op andere belanghebbenden <10% <5% geen

Tabel 1: Thermische risico’s en verliezen

De gegevens kunnen bij een voorstel voor het ontwerp of offerte deel uit te maken van de totale aanbieding om de aanvrager inzicht te geven in de betrouwbaarheid.

Informatiebronnen

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave