Raadpleeg de Kennisbank

Hydraulische ontwerp bron

U bent hier:
Bron met filters afgesteld in watervoerende lagen 1 Terreinleiding 2 Bronplaat (versimpelde weergave, ook putkelder, kleppen, doorvoeren) 3 Pompkamer 4 Waterstand in de pompkamer 5 Omstorting rond de pompkamer en stijgbuis (aanvulgrind en/of bentoniet) 6 Onderwaterpomp en injectieklep 7 Stijgbuis 8 PVC filter met filtersleuven 9 Omstorting rond het filter

 

Doel

Een bron welke voor lange tijd deel uitmaakt van een bodemenergiesysteem moet duurzaam ontworpen en aangelegd worden. Hierdoor blijven de onderhoudskosten laag en het rendement van de bron blijft hoog. Het ontwerp van de bron dient afgestemd te worden op de eisen welke aan de bron worden gesteld. Denk hierbij aan capaciteit, diepte diameter etc.

Waarom

Een goed ontworpen bron is een duurzame bron. Terugverdientijden van bodemenergiesystemen zijn ook gebaseerd op energiekosten (pompenergie bronpomp), onderhoudskosten (regeneratie bij bronverstopping) maar ook toepassing van duurzame materialen. Een bron welke jaarlijks moet worden geregenereerd is moeilijk rendabel te maken. Pompen van inferieure kwaliteit of die te zwaar worden belast zullen eerder vervangen moeten worden wegens storingen. Op momenten dat bronnen moeten worden onderhouden of materialen en componenten moeten worden vervangen, kan het bodemenergiesysteem niet in bedrijf zijn. Dit gaat ten koste van het rendement van het bodemenergiesysteem en kan er zelfs toe leiden dat extra verwarmers of koelers moeten worden ingepast om een gebouw van voldoende warmte of koude te kunnen voorzien.

Keuzemogelijkheden

De basis waarop inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit en diepgang van de onderzochte parameter kan o.a. als volgt worden beoordeeld

Omschrijving A B C
Betrouwbaareid en kwaliteit van onderzochte parameter minimaal gemiddeld maximaal
Soort onderzoek (bijvoorbeeld) Geen Globale berekening Uitgebreide berekening

Tabel 1: Diepgang beoordeling hydraulisch ontwerp

De gegevens kunnen bij een voorstel voor het ontwerp of offerte deel uit te maken van de totale aanbieding om de aanvrager inzicht te geven in de betrouwbaarheid.

Informatiebronnen

Basiscursus Vakmanschap BodemenergieNL

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave