Raadpleeg de Kennisbank

Vastlegging uitgangspunten gebouwzijdig

U bent hier:

Doel

Om een goed bodemenergiesysteem te kunnen ontwerpen dienen de uitgangspunten van het totale gebouwsysteem en bodemenergiesysteem te worden vastgelegd. Pas na akkoord van alle ontwerpende partijen kan gestart worden met de engineering van het systeem. Ook tussentijdse wijzigingen in ontwerp en uitgangspunten dienen te worden vastgelegd en geaccordeerd om in de engineering de juiste componenten te kunnen toepassen. De gebouwzijdige uitgangspunten dienen te corresponderen met het ontwerp voor het ondergrondse deel. Hierop worden ook de water- en energiehoeveelheden gebaseerd voor de vergunning Waterwet. De meeste systemen met een capaciteit boven 10 m3/uur zijn vergunningsplichtig.

Waarom

Het gebouw met zijn gebruikers bepaalt de hoeveelheid warmte en koude welke nodig is om het gewenste comfort te verkrijgen. Dit geldt voor zowel de piekmomenten (veel warmte- of koudevraag) als op lange termijn. Het is nodig om zowel het vermogen als de totale hoeveelheid energie te bepalen om het grondwaterzijdige deel samen met de warmtepomp en andere componenten te kunnen selecteren. Wanneer de uitgangspunten niet goed zijn vastgelegd en afgestemd tussen de verschillende delen van de installatie (grondwaterzijdig-gebouwzijdig-regeling en besturing) gaat dit onder andere ten koste van het comfort en het rendement. Het systeem werkt niet voldoende en storingen kunnen optreden. In het geval van bivalente systemen kan het energieverbruik tussen duurzaam/coventioneel uit balans raken. Energiehoeveelheden in het gebouw hebben bij een goed ontwerp een directe vertaling naar het grondwaterzijdige deel van het systeem. Het vermogen van de totale energiecentrale wordt mede bepaald door de maximale capaciteit welke de bronnen kunnen leveren (aantal m3/uur). De energievraag over het gehele jaar bepaald de waterverplaatsing van het bronsysteem.

Keuzemogelijkheden

De basis waarop inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderzochte parameters kan o.a. als volgt worden beoordeeld

Omschrijving A B C
Betrouwbaarheid en kwaliteit van onderzochte parameters minimaal gemiddeld maximaal
Soort onderzoek (bijvoorbeeld) Quickscan Beoordeling Afstemmingsdocument

Tabel 1: Diepgang beoordeling uitgangspunten voor bronsysteem De gegevens dienen bij een voorstel voor het ontwerp of offerte deel uit te maken van de totale aanbieding om de aanvrager inzicht te geven in de betrouwbaarheid.

Informatiebron(nen)

  • ISSO publicaties
  • Ontwerpeisen gebouw
  • Modelberekeningen
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave