Raadpleeg de Kennisbank

Regeneratie energiebalans

U bent hier:

Doel

Voor bodemenergiesystemen gelden eisen ten aanzien van bodem en water vanuit de vergunningverlener. Daarnaast zijn er situaties dat een bodemenergiesysteem beter functioneert wanneer er mogelijkheden zijn om energiebalans te hebben. Zo kan extra koude of warmte worden geladen waardoor voor het komende seizoen zoveel mogelijk energie beschikbaar is. Energiebalans kan bijvoorbeeld worden hersteld door inzetten van een warmtepomp als koelmachine of inpassen van een drycooler om extra warmte te laden. Door energiebalans te hanteren wordt in principe ook voorkomen dat er kortsluiting ontstaat tussen warme en koude bron.

Waarom

In veel gevallen wordt door de vergunningverlener voorschreven dat er in de bodem sprake moet zijn van energiebalans. Dit betekent dat de hoeveelheid opgeslagen warme energie, over een jaar gemeten, gelijk moet zijn aan de hoeveelheid opgeslagen koude. Uitzondering is dat sinds 2013 de mogelijk bestaat om een (beperkt) koudeoverschot te hebben in de bodem. Om te kunnen voldoen aan de vergunningsvoorschriften kan het nodig zijn een regeneratiemiddel te hebben om een tekort aan warmte of koude, en daardoor onbalans, te herstellen.
Daarnaast bestaat bij een (te) groot overschot aan warmte of koude, het risico dat er kortsluiting ontstaat tussen bronnen. Als een warmtebel bijvoorbeeld te groot wordt en de warmte door de koude bron alweer wordt opgepompt, is nog meer waterverplaatsing nodig omdat de hoeveelheid koelenergie in het water door de hogere temperatuur, minder is. Meer waterverplaatsing betekent meer energie voor de bronpomp en dus een lager rendement van het systeem.

Ook kan een onbalans er voor zorgen dat bodemenergiesystemen in de omgeving, nadelen ondervinden.

Het overschot aan warmte of koude dat is ontstaan, moet kunnen worden hersteld. Enerzijds om dus aan de vergunningsvoorschriften te kunnen voldoen (balans), anderzijds om er voor te zorgen dat er voldoende energie is geladen voor een volgend seizoen.

Afwegingsfactoren

Omschrijving A B C
Regeneratiemogelijkheden minimaal gemiddeld maximaal
Type geen systeem sturen (b.v. uitzetten warmtepomp bij ontstaan koudeoverschot) o.a.
Warmtepomp als koelmachine voor herstel onbalans koudeoverschot ;
Drycooler;Kort cyclisch inzetbaar

Tabel 1: Diepgang beoordeling uitgangspunten voor bronsysteem

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave