Raadpleeg de Kennisbank

Documentatie ontwerp & levering

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Als een bodemenergiesysteem is aangelegd, is het zaak dat dit goed wordt onderhouden om de duurzaamheid van het systeem te waarborgen. Onderhoud en beheer van het totale systeem zijn daarom zeer belangrijk. Niet alleen om te weten hoe één en ander is aangelegd maar ook om de werking en het inregelen te begrijpen en de gebruikte (kwaliteit) componenten te controleren en eventueel te kunnen vervangen. Een goede documentatie is daarvoor onmisbaar.
Bij wijzigingen en optimalisaties moet duidelijk zijn wat het ontwerp was en wat er gemaakt is.

Keuzemogelijkheden

De beschrijving van de documentatie van ontwerp en wat werkelijk is geleverd kan worden onderverdeeld in de kwaliteitsaspecten zoals aangegeven onder de afwegingsfactoren

A B C
Beschrijving documentatie bronsysteem globaal schematische beschrijving op component niveau

Tabel 1: Kwaliteitsklasse documentatie

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave