Raadpleeg de Kennisbank

Algemene kwaliteitseisen – certificering en erkenning

U bent hier:
Algemene kwaliteitseisen – certificering en erkenning

Per 1 oktober 2014 moet het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van open bodemenergiesystemen voldoen aan algemene kwaliteitseisen. Om te borgen dat deze werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd, moeten bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren beschikken over een erkenning van Bodem+.

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s), protocollen en ISSO-publicaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bovengrondse en het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem. De grens tussen bovengronds en ondergronds ligt bij de TSA. Of de TSA bij het bovengrondse deel of bij het ondergrondse deel behoord, is een afspraak tussen de partijen die zijn betrokken bij een bodemenergiesysteem.

Voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL 6000-21. Behandeld worden algemene kwaliteitscriteria die de interne kwaliteit binnen het bedrijf en de gerealiseerde bodemenergiesystemen moeten borgen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen aan opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers die werken met bodemenergiesystemen en de werkwijze van de certificatie-instelling. Voor de technische uitvoeringscriteria (ontwerk, detailengineering, realisatie en beheer&onderhoud) verwijzen de BRL’s naar (delen van) ISSO-publicaties. Deze documenten zijn te verkrijgen via ISSO (www.isso.nl).

Voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen zijn de algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL SIKB 11000. Ook hierin worden algemene kwaliteitscriteria behandeld die de interne kwaliteit binnen het bedrijf en de gerealiseerde bodemenergiesystemen moeten borgen. Technische uitvoeringseisen liggen vast in protocol 11001, dat bij de BRL hoort. Deze documenten zijn te vinden op de website van het SIKB (www.sikb.nl).

Onderstaand schema geeft weer welke BRL’s, protocollen en ISSO publicaties van toepassing zijn bij de verschillende onderdelen.

Bovengronds Ondergronds
Algemene kwaliteitscriteria 

(deze gelden voor open EN gesloten systemen)

BRL KvINL 6000-21 BRL SIKB 11000 

protocol 11001

Technische uitvoeringscriteria gesloten systemen ISSO 72, 73, 80 protocol 11001
Technische uitvoeringscriteria open systemen ISSO 39 protocol 11001

NB. Voor boorwerkzaamheden zijn de kwaliteitseisen vastgelegd in BRL SIKB 2100 en protocol 2101 (mechanisch boren). Deze BRL is al sinds 2010 van toepassing.

Figuur 2 – schematische weergave verschillen certificering en erkenning betrokken partij
Figuur 2 – schematische weergave verschillen certificering en erkenning betrokken partij

Meer informatie op:

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave