Raadpleeg de Kennisbank

Wat is bodemenergie?

U bent hier:
Figuur 1 Schematische indeling bodemenergiesystemen en geothermiesystemen

Deze kennisbank beperkt zich tot bodemenergie: buffering van warmte tot maximaal 500 meter diepte, toegepast voor verwarmen en koelen van gebouwen of processen. Voor geothermie verwijzen we graag naar Geothermie Nederland. Volgens de Nederlandse wet is een bodemenergiesysteem een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.

Bodemenergiesystemen bestaan er in 2 hoofdvormen: open en gesloten systemen.

Figuur 2 Open en gesloten bodemenergiesystemen

Een open systeem maakt gebruik van grondwater om de warmte in en uit de bodem te transporteren. Grondwater wordt omhoog gepompt, via een warmtewisselaar wordt warmte uitgewisseld met het gebouw en vervolgens weer in de bodem teruggebracht. Door de warmtewisselaar (ook wel tegenstroomapparaat of TSA genoemd) zijn het grondwater- en gebouwcircuit gescheiden, waardoor alleen de temperatuur van het grondwater verandert. In de winter wordt uit de warme bron onttrokken en gelijktijdig in de koude bron geïnfiltreerd, in de zomer is de stromingsrichting van het grondwater precies andersom.

Bij een gesloten bodemenergiesysteem stroomt er koud of warm water door een gesloten leidingenstelsel in de bodem. Is de vloeistof kouder dan de omringende bodem dan neemt de vloeistof warmte op, is de vloeistof warmer dan koelt deze juist in de bodem af. De warmte uitwisseling met de ondergrond vindt plaats door warmtegeleiding.

Het temperatuurbereik van een gesloten bodemenergiesysteem ligt tussen -5°C en +30 C, bij een open systeem tussen +5°C en +25°C. Normaal gesproken is voor het leveren van verwarming (> 35°C) of tapwater (> 50°C) met deze bodemenergiesystemen dus nog omzetting van warmte naar een hogere temperatuur nodig. Hiervoor wordt een warmtepomp gebruikt die heel efficiënt de temperatuur iets kan opwarmen naar 40-50°C. Voor koeling is geen warmtepomp nodig, dat kan direct vanuit de bodem. Tijdens koeling wordt er warmte in de bodem opgeslagen die in de winter weer kan worden ingezet voor duurzame verwarming. En tijdens verwarmen wordt er juist weer koude opgeslagen voor in de zomer. Het is dus nodig dat er een koel- en een warmtevraag is. Gesloten systemen kunnen zo worden ontworpen dat ze ook alleen verwarmen en gebruikmaken van de warmte die uit het binnenste van de aarde komt.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave