Raadpleeg de Kennisbank

Vastleggen regeltechnische omschrijving (RTO)

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Goed vastleggen regelstrategie zodat de WKO-ontwerper en de softwareontwikkelaars hetzelfde voor ogen hebben. Bij wijzigingen en optimalisaties moet duidelijk zijn wat het ontwerp was en wat er gemaakt is.

Bij gesloten bodemenergiesystemen zal in de overgrote meerderheid van de gevallen de complete regeling door de warmtepomp zelf geleverd worden en zal er geen specifieke RTO zijn. Toch is het goed de standaard uitgangspunten vast te leggen, aangezien de regeling van de warmtepompen goed ingesteld moet zijn. Hierbij is van belang:

  • Juiste setpunten voor ruimteverwarming en ruimtekoeling
  • Mogelijk toepassen van temperatuurcompensatie om rendement te verhogen
  • Instellen van juiste temperatuurlimieten (wettelijke eisen)
  • Monitoring van temperatuurlimieten (wettelijke eisen) en energiestromen (wettelijke eisen)

Keuzemogelijkheden

 

A B C
RTO Minimum (wettelijke eisen) Uitgebreid (A + alle setpunten) Compleet (wanneer systeem met GBS wordt geintegreerd)

Tabel 1: Mogelijke methoden vastleggen RTO.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave