Raadpleeg de Kennisbank

Uitgangspunten klimaatjaar

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Voor het doorrekenen van de jaarlijkse energievraag (en de bijdragen van verschillende componenten in de energielevering) dient er gekozen te worden voor een set aan klimaatgegevens (een klimaatjaar). Voor het uitvoeren van energie(prestatie)berekeningen zijn de referentieklimaatdata van NEN 5060 van toepassing (dataset A2).

De dataset is tot stand gekomen op basis van werkelijke klimaatdata en een statistisch middelingsprocedé met betrekking tot de buitentemperaturen.

In werkelijkheid zullen er zeker afwijkingen zijn van de klimaatjaren. Onder andere door de volgende effecten:

 1. Warme/koude winters en koele/hete zomers.
 2. Geografische locatie in Nederland.
 3. Stedelijke gebieden.

Deze effecten leiden ongetwijfeld tot een energievraag die afwijkt van het ontwerp. Daarnaast leiden deze effecten ook tot afwijkende opbrengsten van de regeneratievoorziening.
Het is dus van belang om af te spreken hoe gevoelig het ontwerp van het bodemenergiesysteem is voor afwijkingen van het gemiddelde klimaatjaar waarmee het ontwerp in de basis is berekend.

Keuzemogelijkheden

De volgende afwegingen kunnen tijdens het ontwerp gemaakt worden om te anticiperen op afwijkingen van de werkelijkheid ten opzichte van het gehanteerde klimaatjaar:

 1. Gevoeligheidsanalyse van de energiebalans (doorrekenen van de energiebalans bij afwijkende klimaatjaren; aantal jaren dat dit achterelkaar voorkomt).
 2. Keuze maken bij welke mate van afwijking van warmte- en/of koudevraag het bodemenergiesysteem moet kunnen zorgen voor energiebalans.
 3. Keuze maken op welke wijze het ontwerp de onbalans kan ‘opvangen’:
  1. maximale inzet duurzame opwekkers, regeneratievoorzieningen om de WKO-installatie in balans te houden.
  2. beperken inzet van duurzame opwekkers om (teveel) onbalans te voorkomen.
  3. onbalans toestaan, locatie en afstand tussen de bronnen is zodanig gekozen dat er geen nadelige gevolgen ontstaan voor de onttrekkingstemperaturen van de bronnen.
 4. Keuzes en mogelijke gevolgen daarvan communiceren en motiveren richting de eigenaar, exploitant en gebruiker van het bodemenergiesysteem.
  Hierbij zijn er drie mogelijkheden: 

  1. Uitgaan van een gemiddeld klimaatjaar.
  2. Uitgaan van zachte winters en warme zomers (extremen uit het verleden).
  3. Uitgaan van zachte winters en warme zomers (extremen in de toekomst).

Voorbeeld

Informatiebron(nen)

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave