Raadpleeg de Kennisbank

Regeneratie

Achtergrond en aanleiding

Het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen stelt dat in het algemeen een koude-overschot is toegestaan, maar een warmteoverschot niet. Ook wanneer er geen wettelijke eis aan een energiebalans is gesteld kan het handhaven van een energiebalans voordelig zijn, bijvoorbeeld omdat de omvang van het bodemwarmtewisselaarsysteem kleiner kan zijn.

Een (mate van) energiebalans kan bereikt worden door een balans in warmte- en koudevraag. In veel gevallen zal het gebouw niet vanzelf een balans in energievraag kennen. Door het toepassen van andere opwekkers kan de energiebalans gemanipuleerd worden:

  • Zonthermische panelen (in combinatie met een zonneboiler) of “energiedak” om in de zomer extra warmte op te wekken. Deze kan worden ingezet voor tapwaterbereiding (waardoor de bodem-warmtevraag afneemt) of voor directe warmte-aanvoer naar het bodemcircuit.
  • Droge lucht-koelers waarmee een deel van de condensorwarmte van de warmtepomp kan worden weggekoeld (verminderen bodem-koudevraag) of waarmee bij lage buitentemperatuur het bodemcircuit direct gekoeld kan worden.

Keuzemogelijkheden

Met betrekking tot regeneratie :

A B C
Regeneratievoorziening Nodig voor energiebalans Verhogen SPF Niet nodig

Tabel 1: Mogelijke afwegingen mbt regeneratievoorziening.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave