Raadpleeg de Kennisbank

Vastleggen regeltechnische omschrijving (RTO) en setpoints

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Het ontwerp en de realisatie van het bodemenergiesysteem moeten vastgelegd worden. Dit geldt voor tekeningen en berekeningen. In het kader van beheer en onderhoud geldt dit echter met name ook voor het vastleggen van de regelstrategie en de bijbehorende setpoints. Voor de vorm waarin dit moet gebeuren zijn er geen vereisten. In de praktijk blijken er grote verschillen met betrekking tot de documentatie van het ontwerp. Het is daarom wenselijk dat hierover aan het begin van een ontwerptraject afspraken over gemaakt worden.

Keuzemogelijkheden

We onderscheiden drie niveaus:

  1. Globaal vastleggen.
  2. Bedrijfsstandenmatrix.
  3. Object georiënteerde omschrijving.

In ISSO-publicatie 39 worden deze manieren van uitwerking verder uitgewerkt.

Voorbeeld

Informatiebron(nen)

  • ISSO publicatie 39, Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO), hoofdstuk 19 en 20
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave