Raadpleeg de Kennisbank

Regelbaarheid distributie

Achtergrond en aanleiding

De regelbaarheid van het distributiesysteem als percentage van de gebouw warmte-/koudevraag is een ontwerpkeuze die bij de dimensionering gemaakt dient te worden, waarbij het beoogde comfortniveau een grote rol speelt. Daarnaast zal wanneer het distributiesysteem slechts beperkt terugregelbaar is de retourtemperatuur afwijken van de gewenste waarde. De retourtemperatuur van het GKW-net bepaalt in grote mate de laadtemperatuur van de warme bron, de retourtemperatuur van het CV-net heeft invloed op het rendement (en mogelijk het aandeel warmtelevering) van de warmtepomp.

De regelbaarheid van de bronpomp en de warmtepomp dient afgestemd te zijn op de distributiepompen in de gebouwinstallatie (zie Regelbaarheid bron en Regelbaarheid warmtepomp).

Keuzemogelijkheden

De regelbaarheid van de distributiepomp als percentage van de warmte-/koudevraag van het gebouw is onderverdeeld in de volgende aspecten:

A B C
Regelbaarheid distributiepomp als percentage van ontwerp warmte-/koudevraag ≤ 10% ≤ 5% ≤ 1%

Tabel 1: Regelbaarheid distributiepomp in relatie tot de ontwerp warmte-/koudevraag

Voorbeeld

In Figuur 1 is een schematisch voorbeeld gegeven van een deellastsituatie in het zomerseizoen, dat wil zeggen een situatie waarin de momentane koudevraag vanuit het gebouw significant lager is dan de ontwerp vermogensvraag koude. Een dergelijke deellastsituatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in het tussenseizoen. In het voorbeeld kan de distributiepomp (gebouwzijde van de bron-TSA) niet worden teruggeregeld tot het debiet van de deellast koudevraag vanuit het gebouw (de gebouwinstallatie), en is er geen of een te klein gelaagd GKW-buffervat aanwezig.

Voorbeeld 5 regelbaarheid distributie.jpeg
Figuur 1: Deellastsituatie – te lage retourtemperatuur.

In het voorbeeld zal er relatief weinig koelvermogen worden afgenomen door het gebouw, terwijl er wel sprake is van een grote waterverplaatsing. Derhalve zal de retourtemperatuur uit het gebouw lager zijn dan voorzien in het ontwerp, en wordt de warme bron met een te lage temperatuur geladen (13°C in plaats van ontwerp 17°C). Aangezien er een groot deel van het jaar sprake is van deellastsituaties, kan de warme bron zo onvoldoende worden geregenereerd.

Informatiebron(nen)

  • ISSO publicatie 39, Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO)
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave