Raadpleeg de Kennisbank

Energiemonitoring rendement

Achtergrond en aanleiding

Om inzicht te krijgen in het functioneren van het bodemenergiesysteem, is monitoring belangrijk. In dat kader is het van belang om bij de start van een project al afspraken te maken over de voorzieningen in het ontwerp voor het monitoren. Het gaat hierbij met name om temperatuuropnemers, flowmeters, drukopnemers en energiemeters.

Keuzemogelijkheden

Globaal kunnen de volgende keuzes gemaakt worden ten aanzien van (voorzieningen voor) energiemonitoring:

  1. Minimaal de voorzieningen die nodig zijn om de SPF te bepalen.
  2. Voorzieningen om per component inzicht te krijgen in de energiestromen en de rendementen (op uur-, dag-, week-, maand- en jaarbasis).
  3. Continu inzicht in het totale functioneren van het bodemenergiesysteem met een automatische analyse van de gemeten prestaties ten opzichte van de verwachte prestaties.

Voorbeeld

Informatiebron(nen)

  • ISSO publicatie 39, Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO), hoofdstuk 20 en bijlage K
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave