Raadpleeg de Kennisbank

Bepalingsmethode warmte- en koudevraag

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

De basis van het ontwerp van een bodemenergiesysteem is de energievraag van het gebouw. Deze kan op verschillende manieren bepaald worden: van een globale berekening tot een gedetailleerde simulatieberekening.

Het is van belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen hoe het ontwerp van het bodemenergiesysteem tot stand gekomen is en welke bepalingsmethoden daarbij gebruikt zijn/worden.

Keuzemogelijkheden

In ISSO-publicatie 39 wordt aanbevolen om het daadwerkelijke ontwerp van het bodemenergiesysteem niet te baseren op berekeningen op basis van kengetallen en/of ervaringscijfers. Dan blijft de keuze over om op basis van ‘vermogensbalansen bij buitentemperaturen’ of op basis van ‘tools met uurlijkse simulatie’ de energievraag te bepalen. Hierbij kunnen de volgende criteria gebruikt worden:

  1. Voor gebouwen waarbij zonnewarmte en/of thermische massa een belangrijke rol spelen is het aan te raden om de energievraag te simuleren met de daarvoor bestemde simulatietools. ISSO-publicatie 39 geeft hiervoor de volgende richtlijnen:
    1. ZTA x glaspercentage > 10
    2. SWM > 60
  2. Als deze richtlijnen niet van toepassing zijn, kan volstaan worden met een berekening op basis van een spreadsheetprogramma waarbij op basis van de buitentemperatuur de vermogensbalans berekend wordt.

Voorbeeld

Informatiebron(nen)

  • ISSO publicatie 39, Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO)
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave